Gör om och gör rätt – för Segmon

Publicerad:
Folkets hus i Segmon. Hit går det inte bussar, insändarskribenten vill ha bättre busstrafik till Segmon. Foto: Maria Marcault

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det har bestämts att buss linje 800 som trafikerar sträckan Karlstad-Säffle-Åmål inte längre kommer att passera genom Segmon. Istället kommer den att gå genom centrala Grums.

Beslutet motiveras med att kollektivtrafikutbudet förbättras för pendlare i Grums. Att Segmon förlorar sin enda kvarvarande busslinje verkar inte spela någon som helst roll.

Jag köper heller inte att kollektivtrafikutbudet skulle förbättras för pendlare till och från Grums. Linje 800 stannar nämligen redan i Grums, om än inte inne i centrum utan vid hållplats E18 Gruvön. Då jag själv dagligen åker med linje 800 och ser flertalet människor gå av och på vid denna hållplats för att sedan börja gå in mot Grums så får vi anta att det går utmärkt för boende i Grums att pendla med denna linje redan idag.

När jag själv bodde på Orrby i Grums pendlade jag också med 800-linjen. Låt oss heller inte glömma de många som pendlar till arbete på Gruvöns industriområde som också blir drabbade när bussen istället går vägen genom Grums centrum.

Pendlare till och från Grums har idag att välja på resa med tåg eller med någon av tre busslinjer, 700, 800 och 801. Dessa tre busslinjer gick tidigare genom Segmon allihop men nu har vi bara linje 800 kvar och vi behöver den även i fortsättningen.

Linje 801 kommer precis som nu att ha ett par morgon- och ett par kvällsturer till Segmon men dessa passar knappast någons arbetsschema. Den sista bussen hem går alldeles för tidigt på eftermiddagen för att det ska fungera. Att det inte går att vardagspendla med anropsstyrd trafik på linje 821 förstår alla.

Detta beslut har fattats av Region Värmland och Grums kommun. Kommunen visar med all önskvärd tydlighet hur lite man bryr sig om de egna landsbygdsinvånarna. Man berättar entusiastiskt om hur mycket lättare det kommer bli att pendla från Grums till Karlstad men mer lämpligt hade varit att beklaga sorgen för boende i Segmon.

Är Segmon inte också en del av Grums?

Men det som kan ändras kan också ändras tillbaka. Gör nu det som är rätt och behåll 800-linjen som den är. Den är välanvänd och välfungerande för alla oss som dagligen kliver av och på bussen någonstans mellan Karlstad och Åmål.

Melinda Söderman

Artikeltaggar

InsändareKollektivtrafikRegion Värmlands kollektivtrafiknämndSegmon

Läs vidare