Hoppa till huvudinnehållet

Hej då, fjärrvärme

Publicerad:
Värmeverket Heden i Karlstad.
Värmeverket Heden i Karlstad. Foto: Lisa Olaison

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Lagom till att temperaturen börjar falla lade regeringen fram ett förslag som på allvar hotar fjärrvärmens framtid. 1 april 2020 införs en skatt på förbränning av avfall. Inledningsvis kommer skatten att ligga på 75 kronor per ton för att påföljande två år höjas till 100 respektive 125 kronor.

Förslaget är en del av januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Det gör dock inte förslaget funktionellt. Det vet vi för det har redan prövats. Sverige införde en skatt på avfallsförbränning redan år 2006. Den avskaffades dock 2010 då det stod klart att den inte hade några mätbara positiva miljöeffekter utan bara var en extra kostnad för hushållen.

Detta till trots valde den rödgröna regeringen att tillsätta en utredning för att se över saken igen 2016. Utredningen var negativ till att införa denna skatt igen eftersom den inte skulle få de effekter som regeringen ville. Likafullt sände regeringen ut förslaget på remiss hösten 2018. Nära nog alla remissinstanser var negativa, från Energimyndigheten, Skatteverket, Konkurrensverket och Naturvårdsverket till Kommerskollegium, Sveriges kommuner och landsting samt de flesta näringslivsorganisationerna. Alla avstyrkte de förslaget.

Ett av de huvudsakliga skälen till detta är att det inte gör vad regeringen påstår: öka återvinningen av material. Det är ett styrmedel som inte träffar rätt men som likafullt kostar en hel del. Anledningen är enkel. Förbränning av material är något som sker i slutet av en produkts livscykel. Att lägga en skatt där ger helt enkelt ingen påverkan på designen eller materialvalen för produkterna som ju sker i produktens allra tidigaste skeende.

För att faktiskt åstadkomma vad regeringen vill uppnå måste man ställa krav på att produkter skall utformas och tillverkas så att de kan återvinnas och återanvändas. Då kan man uppnå den ”gröna skatteväxling” som finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) talade om när förslaget presenterades.

Det nuvarande förslaget saknar positiva effekter för miljön. Däremot ökar det volymen i statens finanser vilket förmodligen är skälet till att den införs. Men det är en skev och orättvis skatt som bara slår mot vissa. Närmare bestämt är det fjärrvärmeanvändarna som får stå för fiolerna.

Av den blocköverskridande energiöverenskommelsen framgår att ”en konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och minskad elanvändning i uppvärmningen är förutsättningar för att klara en förnybar el- och värmeförsörjning”. Ändå väljer regeringen att försämra förutsättningarna för just fjärrvärmen till risken att konsumenterna överger tekniken då den blir dyrare än andra alternativ. Resultatet blir att mer avfall lär deponeras vilket knappast är till gagn för miljön.

Regeringen bör svälja stoltheten och dra tillbaka förslaget.

Artikeltaggar

ÅtervinningCenterpartietEnergimyndighetenFjärrvärmeJökenKonkurrensverketLedareLiberalernaMiljöpartietNaturvårdsverketPer BolundSkatterSkatteverketSocialdemokraternaSopor