Bristen på bostäder kräver fler reformer

Debatt
PUBLICERAD:
Vi pratar om ett generationssvek som kommer att få sociala konsekvenser under lång tid framöver, skriver Catharina Elmsäter-Svärd.
Foto: Sveriges byggindustrier
De lagda förslagen är för få och för små. Inte minst gör de ingenting för att sänka trösklarna in på bostadsmarknaden för den som saknar kontakter, kötid och kapital, skriver Catharina Elmsäter-Svärd.

I fjol ökade Värmlands befolkning med över 1 000 personer. Samtidigt rapporterar 11 av 16 kommuner ett underskott på bostäder. Därför bör bostadspolitiken vara en prioriterad fråga när Centerpartiet i helgen samlas för kongress i Karlstad.

När Centerpartiet i januari presenterade det 73-punktsprogram som man kommit överens om med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna fanns fem konkreta förslag för att öka bostadsbyggandet. Som branschorganisation för Sveriges byggföretag tycker vi det är en bra start. Men tyvärr räcker inte förslagen för att möta bostadsbehovet som landet har i dag.

Under förra mandatperioden svängde bostadsbyggandet dramatiskt. Mellan 2014 och 2017 ökade antalet påbörjade bostäder från 36 700 till 64 100. Regeringen kunde stoltsera med en byggtakt som närmade sig Boverkets bild av behovet. Men redan under 2017 minskade antalet beviljade bygglov på nationell nivå.

Enligt länsstyrelsen färdigställdes 1484 bostäder i Värmland under 2018. Samtidigt påbörjades 829 bostäder. Det är en förhållandevis god siffra, som ändå inte är tillräcklig för att möta behovet.

Främsta skälet till att bostadsbyggandet minskar på nationell nivå stavas kreditrestriktioner. Den sammanlagda effekten av kravet på 15 procents kontantinsats, skärpta amorteringskrav på lån högre än 4,5 gånger årsinkomsten i kombination med bankernas väl tilltagna kalkylräntor har bokstavligen stängt dörren till en egen bostad för en hel generation av unga människor. Vi pratar om ett generationssvek som kommer att få sociala konsekvenser under lång tid framöver.

För att människor ska få någonstans att bo krävs fler politiska reformer:

• Underlätta för förstagångsköpare antingen genom sänkta krav på kontantinsats eller lägre amorteringskrav.

• Ge förstagångsköpare skattelättnader för sparande. Ett så kallat ”bospar för unga” enligt norsk modell.

• Utveckla modeller som till exempel hyrköp som gör att unga människor kan få sitt första boende.

Det måste också bli enklare att bygga i strandnära landsbygdsområden. Därför är det glädjande att de fyra januaripartierna vill underlätta bebyggelse vid vattendrag och sjöar. Men tidigare regeringar har trots liknande intentioner haft svårt att förenkla för den som vill sätta spaden i jorden.

Värmlands befolkning växer. Att bostadspolitiken lyfts in i regeringsförhandlingarna är bra. Men de lagda förslagen är för få och för små. Inte minst gör de ingenting för att sänka trösklarna in på bostadsmarknaden för den som saknar kontakter, kötid och kapital. För att göra det krävs mer och modigare reformer. Det borde vara en prioriterad fråga att diskutera när Centerpartiet samlas i Karlstad i helgen.

Catharina Elmsäter-Svärd

Vd, Sveriges byggindustrier

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.