Nya avgifter slår mot idéburna aktörer

Debatt
PUBLICERAD:
Flera av Famnas medlemmar vittnar om konsekvenserna av de nya avgifterna – höga kostnader och ökad administration, skriver Ulrika Stuart Hamilton.
Foto: Linda Haakansson/Fotofen.se
Reglerna innebär att samtliga sökanden, stor som liten, ska betala samma avgift på 30 000 kronor för en ansökan om ett nytt tillstånd och 21 000 kronor för att ändra i ett befintligt tillstånd, skriver Ulrika Stuart Hamilton.

Alla aktörer i välfärden ska ha likvärdiga villkor, oavsett vilken driftsform man har. Det står som nionde punkt i regeringens, Centerns och Liberalernas överenskommelse (januariavtalet). Men de nya avgifter som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) infört drabbar idéburna mycket hårdare än andra. Kommunerna slipper avgifterna helt eftersom de inte är tillståndsskyldiga. Och stora kommersiella aktörer betalar samma summa som en liten idéburen verksamhet utan vinstsyfte.

IVO:s nya policy innebär att totalt 15 olika verksamheter, som ryms inom socialtjänstlagen och LSS, kräver tillstånd. Det gäller allt från hemtjänst och ledsagarservice till HVB-hem och personlig assistans. Det tycker Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd, är bra eftersom IVO på det viset bidrar till att säkra kvaliteten hos utförarna.

Men Famna och våra närmare 90 medlemmar, som erbjuder välfärd utan vinstsyfte på olika håll i landet, vänder oss starkt mot de nya avgifter som infördes samtidigt. Reglerna innebär att samtliga sökanden, stor som liten, ska betala samma avgift på 30 000 kronor för en ansökan om ett nytt tillstånd och 21 000 kronor för att ändra i ett befintligt tillstånd. En ändring kan till exempel vara att en ny styrelsemedlem väljs in eller att det sker ägarbyten.

I Ägarprövningsutredningen (SOU 2015:7) som bland annat ligger till grund för de nya reglerna står det att ”förslagen i betänkandet förväntas bidra till att förbättra konkurrensvillkoren inom välfärdssektorn eftersom de skapar förutsättningar för en konkurrens på mer lika villkor”. Men tvärtom har konkurrensvillkoren istället försämrats.

Flera av Famnas medlemmar vittnar om konsekvenserna av de nya avgifterna – höga kostnader och ökad administration. Dessutom har IVO fortfarande långa handläggningstider – avgifterna har inte ens förbättrat i den delen hos IVO. Eftersom avgifterna infördes i år kan medlemmarna ännu inte redovisa hur stora de verkliga kostnaderna blir. Men hade reglerna gällt 2017 (det senaste årets som sammanställts) skulle några Famna-medlemmar ha haft följande kostnader för de nya avgifterna:

• Stockholms Stadsmission skulle ha betalat 150 000 kronor för fem nya tillstånd.

• En mellanstor Famna-medlem i Mellansverige skulle ha betalat 438 000 kronor för nya tillstånd och ändringar.

• Buurtzorg (Grannvård), en liten verksamhet i Håbo kommun, som driver äldreomsorg enligt en holländsk modell, skulle ha betalat 30 000 kronor för tillstånd.

Det är riksdagen som har beslutat om avgifter för alla nya verksamheter som registreras inom socialtjänstlagen och LSS. Men det är regeringen som har bestämt avgiftsnivåerna. Därför uppmanar vi riksdagens ledamöter och regeringen att snarast ändra IVO:s nya avgifter. Det behövs ingen ny utredning – det är bara att följa punkt 9 i januariavtalet.

Ulrika Stuart Hamilton

Generalsekreterare, Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.