Viktigt flyg för Värmland

Ledare
PUBLICERAD:
Karlstads flygplats behövs.
Foto: Henrik L Barvå
Det ser tyvärr inte ut att bli någon ersättare för den flyglinje mellan Karlstad och Frankfurt som försvann i samband med att flygbolaget BMI Regional gick i konkurs i februari i år. Det är mer än ett halvår sedan nu och flygplatsen kämpar i motvind. Såväl juridik som ekonomi ställer till det.

Problemet är att Karlstads kommun inte får upphandla flygtrafik. De olika krumbukter som man gjorde för att få till flyglinjen 2014, och sedan 2016, är egentligen inte tillåtna. I Sverige är det staten som genom Trafikverket anser sig ha monopol på upphandling av flygtrafik. Sedan sätter EU:s statsstödsregler också hinder för den typ av direktupphandling som Karlstads och Jönköpings kommuner gjorde.

Att få något flygbolag att helt stå för risken att flyga på Karlstad är svårt. Det behövs vissa garantier som flygplatsen och kommunen alltså inte kan ge. Till NWT (10/9) säger dock flygplatschefen Hans Wennerholm att man skulle kunna göra en sorts affärsuppgörelse om man kan visa att en flyglinje blir lönsam på sikt, så kan det de initiala kostnaderna garanteras med offentliga medel. Men vad betyder det egentligen? Hur vet man att ett sådant upplägg, hur det nu skulle konstrueras, vore tillåtet?

Både Karlstads kommun och Region Värmland vill förändra reglerna så att det skulle kunna vara möjligt att göra egna upphandlingar. De har varit på regeringen men från det hållet har det inte hörts något. Med tanke på att regeringen bland annat består av Miljöpartiet, som gärna koketterar med flygskam och särskilda flygskatter, så är det dessvärre så att det nog inte finns mycket att hämta från det hållet. Ur de rödgrönas perspektiv är det väl bara bra att det inte flygs mer på Karlstad.

Det är synd, för i de flesta andra länder går det att göra lokala upphandlingar. I ett vidsträckt men glesbefolkat land som Sverige borde det också kunna gå, och faktiskt vara än mer påkallat. Men här har vi genom statens försorg enbart tillåtit stöd för vissa orter i Norrland, samt i Värmland med flyg från Torsby och Hagfors till Arlanda.

Karlstads kommun har enligt VF motionerat till organisationen Sveriges Kommuner och Landsting för att få till stånd en förändring. I första hand vill de nu att man skall verka för att staten återtar ansvaret för de regionala flygplatserna, och i andra hand att tillåta upphandlingar. Det är en närmast hopplös uppgift för många kommuner att försöka driva flygplatser. Så länge staten hade ansvaret så kunde man via intäkterna från storflygplatserna (som Arlanda) finansiera de mindre flygplatserna, som de större ändå är beroende av för sin egen trafik. Den kopplingen försvann när staten tog sin hand från de regionala flygplatserna.

Flyget, inte bara till Arlanda, är viktigt för Värmland. Det skapar jobb och bidrar till ett vitalt näringsliv, och underlättar för värmlänningarnas kommunikationer med resten av Sverige och världen. En välmående flygplats i Karlstad är därför ett måste.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.