Skattesänkningen som försvann

Ledare
PUBLICERAD:
Dyra droppar.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Allt tal om skattesänkningar på drivmedel till trots. Den som tankar bensin eller diesel efter årsskiftet kan likafullt se fram emot att betala ännu mer till staten. Det verkar inte finnas något slut på hur hårt vanligt folk kan beskattas.

I promemorian ”Sänkt skatt på drivmedel” redovisar regeringen tillsammans med stödpartierna Centerpartiet och Liberalerna sitt förslag för förändringar av drivmedelsskatten. Centerpartiet har slagit på den största trumman. Överindexeringen måste slopas, har varit partiets budskap. Om man är väldigt vänlig i tolkningen har Centern fått som partiet vill.

En mer realistisk beskrivning är dock att överindexeringen är kvar. Den rullar på som förut och fortsätter att automatiskt höja skatten över konsumentprisindex-uppräkningen som är till för att skydda statskassan. Denna extra höjning ligger fast och höjer skatten på bensin och diesel mer än på andra varor år ut och år in, utan att riksdagen fattar något beslut om saken. Det är skrämmande.

Regeringen föreslår visserligen en sänkning av skatten på 16,25 öre per liter för bensin och 12,6 öre per liter för diesel. Detta är inräknat moms, vilket som bekant betalas också drivmedelsskatterna. Detta motsvarar överindexeringen men motiveras i promemorian främst av kravet på högre reduktionsnivåer, det vill säga att andelen biodrivmedel i bensin och diesel skall öka 1 januari 2020 vilket medför ökade kostnader.

Regeringen utfäste sig att göra en sänkning redan när den införde reduktionsplikten förra mandatperioden. Frågan hur mycket Centerpartiet egentligen har lyckats med ställs därför på sin spets. Är allt partiet egentligen har åstadkommit en förändring i presentationen?

Om man, som regeringen nu vill, ser sänkningen som en kompensation för överindexeringen så kompenseras inte kostnaden för kravet på högre andel biodrivmedel och vice versa. Väl vid pumpen spelar det förstås ingen roll. Sveket är ett faktum, liksom de högre skatterna. Bilisterna får ytterligare en lång näsa från regeringen, oavsett hur den paketerar den. För totalt kommer drivmedelsskatterna att höjas vid årsskiftet. För bensin handlar det om 15 öre per liter och för diesel 10,25 öre.

Sänkningen var aldrig tänkt att motsvara hela skattehöjningen. Dessutom måste man ta hänsyn till de ökade kostnaderna för det iblandade biobränslet. Det läggs också på konsumenten som allt oftare får nöja sig med att fylla tanken med snålvatten.

Centern har inte lyckats med någonting mer än att erbjuda en korttidsverkande värktablett men försöker sälja in det som en mirakelkur. Det är bondfångeri och inget annat. Nästa år är det dags igen. Vad är Centern berett att göra eftergifter på då för att få till en ny smärtstillare? Det kommer att kosta ännu mer då eftersom Socialdemokraterna inte har några förberedda sänkningar att paketera om.

Räkna med att retoriken kommer att skifta mer och mer till behovet av att få ut ny teknik på landsbygden. Kanske höjda miljöbilspremier riktade specifikt till glesbygden? Striden för bensinen tär på Centern som helst av allt vill vara ett alternativ till Miljöpartiet.

Partier som verkligen bryr sig om bilisterna bör kämpa för att stoppa höjningarna av drivmedelsskatten helt. Det var nog för länge sedan. Att tanka bilen skall inte ruinera en.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.