Rätt med slopad straffrabatt

Ledare
PUBLICERAD:
Rensa i straffrabatten.
Foto: Paul Madej/TT
Frågan om att ta bort straffrabatten för unga brottslingar har diskuterats länge, och i regeringen är det Miljöpartiet – förstås – som utgjort bromskloss. Men enligt uppgifter till SVT så är partiet nu redo att släppa sitt motstånd. Sannolikt under tryck från övriga partier och verkligheten med unga lagöverträdare inblandade i den ökande gängkriminaliteten.

Att det överhuvudtaget finns en särskild ungdomsrabatt även för myndiga personer har av många upplevts som stötande. Brottsligheten kryper ner i åldrarna men samhället står handfallet när det bara kan ge förövarna smällar på fingrarna. Och äldre kriminella som många gånger lockat eller tvingat in de unga i brottslig verksamhet har stått bredvid och skrattat åt vår naivitet.

Domstolarna dömer efter de lagar och riktlinjer som finns, så trycket har varit hårt på politikerna att ändra systemet. Men det har dragits i långbänk, trots att det funnits en majoritet för en slopad rabatt. År 2017 sade statsminister Stefan Löfven (S) att man skulle se över reglerna, och en utredning tillsattes. I slutet av förra året kom den med sitt förslag om att ta bort straffrabatten för personer som är 18-20 år gamla och begått grova brott. Men sedan tog det stopp på grund av Miljöpartiet.

Förmodligen är det de pågående partiöverläggningarna om gängkriminaliteten (där alla partier utom Sverigedemokraterna får delta) som satt press på miljöpartisterna. De kan måhända säga nej i regeringen men det blir svårare om det finns och manifesteras en bred uppslutning över blockgränserna om en förändring. För att inte framstå som helt överkörda så får de säga att de ändrat sig.

Straffrabatten har medfört att ett straff halveras för den som är 18 år och för en på 20 år kortas straffet med en femtedel. Lägg därtill att det också måste till särskilda skäl för att döma någon under 21 år till fängelse, det kanske finns mängdrabatt och större möjlighet till villkorlig frigivning, och även unga men myndiga brottslingar kan komma undan rätt lindrigt.

Ett argument för straffrabatten har varit att hjärnan inte är fullt utvecklad, bland annat när det gäller konsekvenstänkande, när man är så här ung. Men samtidigt anses vi som myndiga och vuxna personer vid 18 år, med allt vad det innebär av rättigheter och skyldigheter, som att gå och rösta (dock inte handla alkohol på Systemet). Så resonemanget går inte ihop, såvida man inte också vill höja myndighetsåldern, och vem skulle våga föreslå något sådant i dag?

Myndiga som begått brott skall straffas för det, särskilt om de begått många och allvarliga brott som de kan ha börjat med ännu längre ner i åldrarna. Vi borde faktiskt även se över straffen för de som är under 18 år men som ändå är straffmyndiga, alltså som har fyllt 15 år. I dag får en straffmyndig 15-åring rabatt på 80 procent av straffet. Det vore orimligt om inte den också förändras om rabatten för de över 18 slopades. Annars så skulle det bli en väl hög straffmässig tröskeleffekt den dag den unga brottslingen fyller 18 år.

Djävulen sitter alltså i detaljerna. Och exakt vad är det MP kan gå med på? Kommer slopandet bara att gälla för grova brott? Då skulle en mängd andra allvarliga, men i lagens mening inte grova, brott slippa undan och effekten kanske inte blir så stor som önskat. Det finns all anledning att noga följa hur det här utvecklar sig.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.