Debattklimatet som går ut över demokratin

Debatt
PUBLICERAD:
Sakpolitik får stå tillbaka och debatten inriktas istället på att utse syndabockar. Det är ur den aspekten vi tror att många avstår från att delta i den politiska diskussionen, skriver Åsa Johansson med flera.
Foto: Mark Earthy/TT
Vissa partier distanserar sig för att skylla samhällsproblem på de partier man definierar som etablissemanget. För oss är det inte att ta ansvar utan det bidrar istället till misstro i samhället, skriver Åsa Johansson med flera.

I dag skriver flertalet företrädare för de politiska partierna i Värmland om vikten av att ha ett sunt debattklimat i de politiska samtalen. Samtal som bjuder in till diskussion och där vi håller en samtalston som skapar förtroende för det demokratiska statsskicket.

Den svenska demokratin firar i dag hundra år efter att allmän och lika rösträtt röstades igenom av riksdagen. Hundra år senare kan vi ta del av rapporter som visar på att debattklimatet i svensk politik hårdnat med följden att allt fler personer avstår från att uttrycka sin politiska åsikt.

Det är en allvarlig utveckling och en anledning bedöms vara framväxten av sociala medier där det politiska samtalet alltmer flyttas från det offentliga rummet till att föras i olika digitala forum. Sociala medier har i dag fått en så pass stor betydelse att väljare använder det som en informationskanal. Det gör att många partier använder digitala plattformar för att nå ut med sitt budskap till en bredare grupp än vad de kanske hade kunnat nå i fysiska möten. Något som har blivit allt vanligare i de senare valrörelserna.

Ur den aspekten kan vi känna att retoriken hårdnat och att vissa partier distanserar sig för att skylla samhällsproblem på de partier man definierar som etablissemanget. För oss är det inte att ta ansvar utan det bidrar istället till misstro i samhället. Ur den misstron uppstår polarisering inom svensk politik vilket är skadligt för demokratin. Sakpolitik får stå tillbaka och debatten inriktas istället på att utse syndabockar. Det är ur den aspekten vi tror att många avstår från att delta i den politiska diskussionen.

Därför är det nu viktigt att vi i den politiska debatten håller en förtroendefull samtalston. Politiker ska diskutera sakfrågor, inte värdera människor. Vi måste skilja på sak och person annars får vi en demokrati där vi inte röstar för landets bästa utan på den som pajkastar bäst. Vi kommer förstås inte alltid att bli överens, varken politiskt eller existentiellt.

Men vi kan prestera bättre än vad vi gör just nu när det gäller att försöka förstå, jämföra argument, analysera olika perspektiv och resonera förnuftsmässigt, inte bara emotionellt. För det är vårt ansvar som politiska företrädare att fortsätta bygga vår demokrati stark, på samma sätt som våra företrädare gjorde för hundra år sedan vid införandet av allmän och lika rösträtt.

Åsa Johansson (S)

Ordförande, Socialdemokraterna Värmland

Anna-Lena Carlsson (C)

Ordförande, Centerpartiet Värmland

Madeleine Nyvall (V)

Ordförande, Vänsterpartiet Värmland

Kjell-Åke Holdar (L)

Ordförande, Liberalerna Värmland

Lennart Bryntesson (MP)

Ordförande, Miljöpartiet Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.