• idag
  1 juni
  15°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  2 juni
  20°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  3 juni
  15°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm

Både älgen och tallen måste räddas

Debatt
PUBLICERAD:
Skogsstyrelsen anser också att antalet betande hjortdjur dessutom måste minskas som en viktig del att få mer tall, rönn, asp och andra trädslag som viltet tycker om, skriver Skogsstyrelsens viltgrupp.
Foto: Paul Kleiven/NTB Scanpix/TT
Skogsstyrelsen har under många år nu visat på en allvarlig obalans som råder i skogen och som får stora konsekvenser. Betestrycket på tallen är bedrövligt, skriver Skogsstyrelsens viltgrupp.

Strax innan årets älgjakt drog igång, där mer än 80 000 älgar väntas fällas, har Svenska Jägareförbundet de senaste veckorna sjösatt sin kampanj Rädda älgen. Bakgrunden är bland annat att Artdatabanken föreslagit att älgen rödlistats, trots att det inte förekommer någon risk för utdöende. Även om vi till skillnad från jägarna anser att stammarna av hjortdjur behöver minskas, finns det faktiskt en hel del vi håller med om i kampanjens mål och argument.

Skogsstyrelsen har under många år nu visat på en allvarlig obalans som råder i skogen och som får stora konsekvenser. Betestrycket på tallen är bedrövligt. Våra inventeringar (viltbetesinventeringen Äbin) visar att varannan ungtall har betesskador och situationen har försämrats på många håll. I en rapport till regeringen gör vi bedömningen att viltets bete på skogen orsakar förluster i skogsnäringen motsvarande över 7 miljarder kronor. Varje år.

Därför är det så bra att vi är överens med Svenska Jägareförbundet om en hel del problembeskrivningar som lyfts fram i kampanjen Rädda älgen:

• Det finns för lite tall i södra Sverige. Ja! Granen har brett ut sig på tallens bekostnad och vi arbetar med den frågan tillsammans med skogsbruket bland annat genom satsningen Mera tall.

• Mer rönn, asp, sälg och ek sprider älgens betande och minskar trycket på tallen. Helt rätt. Vi arbetar för en mer varierad skog, för produktionen, mångfalden och fodret.

• Älgen ska förvaltas lokalt. Det jaktsystem som beslutats av riksdagen utgår från ett lokalt engagemang och ansvar från markägare och jägare att nå satta mål både för skogen och för älgen. Vi har varken önskan eller möjlighet att riva upp det lokala initiativet.

• Med rätt åtgärder i skogen i kombination med jakt så finns det plats för både älg, människa och skogsbruk i alla svenska skogar. Det är vårt mål att alla intressen ska kunna samsas och samverka i skogen.

• Älgen är en resurs. Visst spelar älgen en viktig roll eftersom den levererar värdefullt kött och rekreation genom jakten. Den är en viktig nationalsymbol.

Däremot har kampanjen fel när den påstår att Skogsstyrelsen lagt ett utredningsförslag om att halvera älgstammen. Något sådant förslag finns inte.

Det vilar ett stort ansvar både på markägare och på jägare. Vi behöver hjälpas åt och det är här vi tycker Jägareförbundets kampanj är för ensidig. Skogsägarna behöver bli ännu bättre på att plantera mer tall i delar av landet och därigenom få en mer varierad skog och stå bättre rustade i ett förändrat klimat.

Skogsstyrelsen anser också att antalet betande hjortdjur dessutom måste minskas som en viktig del att få mer tall, rönn, asp och andra trädslag som viltet tycker om. Att få upp nytt foder till älgen tar tid. Då återstår den snabbaste och mest nödvändiga åtgärden i väntan på att skogen ska återhämta sig. Om en bonde saknar bete till sina kor, är det förstås nödvändigt att minska besättningen. Vi måste rätta munnen efter matsäcken.

Först då blir det möjligt att rädda kvar både älg och tall i svenska skogar.

Skogsstyrelsens viltgrupp

Christer Kalén

Lars Ingemarson

Anna Marntell

Matts Rolander

Hasse Bengtsson

Jonas Bergkvist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.