Genomför friskolereformen fullt ut

Debatt
PUBLICERAD:
Men för att valfriheten fullt ut ska fungera behöver alternativen kunna jämföras. Där finns i dag stora brister, skriver Ulla Hamilton.
Foto: Jonna Thomasson
Varje politiker som är bekymrad över att det framförallt är välutbildade välinformerade familjer som väljer skola borde se till att Sverige får ett skolvalssystem som där alla gör ett aktivt skolval med bättre beslutsunderlag, skriver Ulla Hamilton.

Föräldrar och elever har rätt att kunna göra välinformerade skolval. Men såväl kommunerna som Skolverket gör i dag inte det de är ålagda att göra.

Friskolereformen flyttade för över 25 år sedan makt från kommuner och stat till föräldrar och elever. Idag har över 360 000 barn och elever valt att gå i något av de fristående alternativen inom förskolan, grundskolan och gymnasiet. Det har aldrig funnits en så geografiskt och socioekonomiskt spridd valfrihet inom svensk skola.

Men för att valfriheten fullt ut ska fungera behöver alternativen kunna jämföras. Där finns i dag stora brister. Brister som inte minst drabbar redan utsatta grupper som är de minst informerade om möjligheten att välja skola.

En kommun är enligt lag skyldig att informera om de alternativ som finns inom kommunens gränser. I de allra flesta kommuner brister detta. Exempelvis fick åtta av landets 25 största kommuner rött ljus för skolvalsinformationen i den genomgång Friskolornas riksförbund gjorde i höstas. Endast fem får godkänt i frågor om tillgänglig och jämförbar information.

Samtidigt är den tillgängliga nationella informationen om skolor rent statistiskt begränsad. Betyg och enkäter om upplevd trygghet är förstås viktigt. Men för att på riktigt kunna bedöma en grundskolas förmåga att ge elever det de ska måste progressionen, det vill säga hur långt skolan lyckats ta eleven oavsett var startpunkten är, mätas. Då kommer skolans faktiska bidrag för sina elever bli tydligt. Grundskolor med utmanande elever med låga ingångskunskaper kommer trots relativt medelmåttig betyg kunna visa sig vara riktigt bra medan andra skolor inte kommer kunna gömma sig bakom elever som oavsett skola ser till att få bra betyg.

Progressionsmätning finns redan i dag i England men saknas i Sverige trots att Skolverket i många år haft i uppdrag att ta fram ett sådant mått.

I dagens skolpolitiska diskussion är det mycket fokus på vilka elever som går i vilken skola. Det lockar fram många politikers klåfingrighet med drömmen om att kunna välja åt folk. Vi tycker istället det är hög tid att istället fullt ut genomföra det valfrihetssystem som sjösattes för över 25 år sedan.

Varje politiker som är bekymrad över att det framförallt är välutbildade välinformerade familjer som väljer skola borde se till att Sverige får ett skolvalssystem som där alla gör ett aktivt skolval med bättre beslutsunderlag. Att en politiker eller byråkrat ska hantera elevers skolplacering är inte en lösning på att alla idag inte väljer skola.

Ulla Hamilton

Vd, Friskolornas riksförbund

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.