"Vi kan alltid bli bättre"

Insändare
PUBLICERAD:
Svar till insändare "Anonym" 30/8:

Många unga människor upplever sig idag vara stressade och ha prestationsångest. Det kan vi se i olika undersökningar av ungas hälsa. En gymnasieelev skriver i NWT 30/8 under signaturen ”anonym” att skolan förknippas med press och ångest.

Frågan om stress och psykisk ohälsa hos dagens unga handlar om flera faktorer. Gymnasieskolans kursbetyg och betygskriterierna i grundskola och gymnasieskola har diskuterats flitigt.

Svar på insändare om att ungdomar i gymnasieålder känner stor press.
Foto: Joachim Lagercrantz

Anna Ekström (S), skolminister, har tillsatt betygsutredningen som under hösten ska lägga fram förslag för att införa ämnesbetyg istället för kursbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ska också ta fram förslag till hur betygen kan ge en mer rättvisande bild av elevernas kunskaper i ett ämne. Det är ett problem att enskilda prestationer i dag spelar stor roll för vilket betyg man får. Om en elev lyckas sämre i någon del vägs det ofta inte upp av en bättre prestation i en annan del vilket leder till att många elever tappar energi och studiemotivation. Jag hoppas att ett nytt betygssystem finns på plats så snart som möjligt.

En viktig fråga insändaren tar upp är också var gränsen går för arbetsbördan för eleverna. Varje skola, lärare, ledning och elever, behöver tillsammans planera och strukturera för hur undervisningen ska läggas upp. Med bra planering, delaktighet och smart studieteknik kan man minska risken för stress, både för personal och elever. Tillräckligt med sömn, äta regelbundet, balans mellan fritid och skola och att släppa mobilen ibland är andra faktorer som påverkar vårt mående.

Jag vill också att vi släpper fram mer skolglädje! Lärande ska vara inspirerande och roligt. Det ska bidra till att öka nyfikenheten och öppna nya världar. Vi ska nyttja ny teknik och nya sätt att lära oss. Tyvärr präglas det moderna samhället, inklusive skolans värld, till stor del av konkurrens och prestation. Jag tror att för starkt fokus på prestation kan riskera att ta bort skolglädje och istället skapa en press som inte är hållbar för barn, ungdomar eller vuxna.

Gymnasieskolorna i Karlstad arbetar för skolglädje redan idag men vi kan alltid bli bättre. Elevernas tankar om det är viktiga. Min vision just en skola som har skolglädje, delaktighet och gemenskap! Det skulle vara intressant att höra mer om vad ni elever tycker kan göras på andra och bättre sätt än idag. Välkommen att höra av dig!

Sofia Magnusson (S), 1 vice ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.