Varför mer tung trafik genom Mölnbacka?

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Synpunkter om den nya planerade bron i Mölnbacka.
Foto: Philip Alfredsson
Det finns en Vägplan, Mölnbacka bro, projektnummer 162948.

Vägverket vill bygga om och bygga ut brofästena i Mölnbacka för att det ska bli lättare för tyngre trafik att ta sig fram. 23 maj hölls ett informationsmöte i bygdegården, där ett 30 tal boende deltog. De flesta var säkert dåligt förberedda för att argumentera. Vägverkets folk var ju väl förberedda och visste hur " slipstenen skulle dras". Ärendet föredrogs som ett stort byggprojekt med utvidgade körbanor, i stället för nuvarande snäva kurvor vid bron.

Vid ett flertal tillfällen talade man också om att det var önskemål från näringslivet. Man frågar sig, vem är näringslivet? Säkert inte någon minister på kanslihuset i Stockholm. Men kanske några åkeriägare för svenska, polska eller litauiska åkerier. De vill säkert tjäna några kronor på att ta sig fram genom Mölnbacka. Är detta verkligen i Gretas anda?

Jag cyklade genom Värmland 1963, från Eskilstuna till Ransäter. Åkturen gick genom Kungsör, genom Arboga, genom Örebro, genom Karlskoga, genom Kristinehamn, genom Karlstad, via Östra infarten, Stora torget och Sandbäcksgatan och slutligen, genom Forshaga och Deje.

Sedan dess har kloka politiker och kommunförträdare kommit fram till att det var ohälsosamt att ha tung lastbilstrafik och massor med personbilstrafik som körde genom städer och tät orter. Och därför har det byggts förbifarter som skonar de boende från avgaser och andra föroreningar från trafiken.

Nu är frågan den varför Forshaga kommun och vägverket gör tvärtom i Mölnbacka?

Stig Håkan

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.