Skärpt asylpolitik behövs

Ledare
PUBLICERAD:
Migrationskommittén sammanträder.
Foto: Henrik Montgomery/TT

I tisdags höll den parlamentariska migrationskommittén sitt första möte. Tanken är att partierna skall mejsla fram en ny och mer långsiktigt hållbar migrationspolitik, men det kommer att bli svårt. Flera partier har förvisso rört sig i mer stram riktning, men alltjämt så är det vissa partier som håller de övriga som en sorts gisslan. Det gäller främst de partier som ingått januariöverenskommelsen.

Det är framför allt Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som driver på för att skärpa migrationspolitiken. Moderaterna gick nyligen ut och sade att de vill minska antalet asylsökanden med 70 procent. De har satt ett volymmål på 5 000-8 000 asylsökande per år, att jämföra med Migrationsverkets prognos för i år på 21 000. Detta för att komma i ungefär samma nivå som våra grannländer. De vill också öka försörjningskraven på de som vill ta hit sina anhöriga.

Kristdemokraterna har nu också svängt och lägger sig också på Moderaternas volymnivå. Och från att så sent som i somras i riksdagen ha röstat för en generösare anhöriginvandring så vill man nu skärpa den. Försörjningskrav skall gälla för alla anhöriga utom de som vill ta hit sina minderåriga barn. Det skall inte längre gå att skicka barn på livsfarliga resor hit, för att sedan själva komma efter. En sund tillnyktring av KD.

Pressen kommer nu att bli stor på Socialdemokraterna att närma sig den stramare linjen. Historiskt sett var det "järnaxeln" mellan S och M som höll emot en liberalare invandringspolitik, och det finns många socialdemokrater som gärna hade sett att den återupplivades. Det gäller framför allt ute i kommunerna, där man i det dagliga arbetet ser vilka konsekvenser den alltför liberala migrationspolitiken fört med sig, med utanförskap, arbetslöshet och skenande kostnader.

Socialdemokraterna är dock uppbundna i samarbete med Miljöpartiet i regeringen, och med Centern och Liberalerna i Jöken, och alla dessa driver på för en generösare migrationspolitik. Hur mycket kan och vågar S röra sig från sina samarbetspartier utan att riskera att äventyra detta samarbete, som ju ytterst ser till att de kan fortsätta regera? Jöken tillkom också med motiveringen att hålla Sverigedemokraterna utanför politiskt inflytande, och det torde i högsta grad gälla det partiets syn på invandring.

Å andra sidan så har många partier nu rört sig i stramare riktning, och det är som sagt en linje som också förespråkas av många socialdemokrater, så frågan kommer kanske att avdramatiseras. Centern har måhända känt vartåt det blåser och uttryckt sig villiga att kompromissa för att få till stånd en blocköverskridande uppgörelse.

Det finns dock en fara i en alltför bred uppgörelse, där partier som C och MP också får vara med och bestämma, som urvattnar en skärpt politik. Bättre då att S och M håller i taktpinnen och sedan kan de som vill vara med få ansluta sig. Fördelen blir då också att varken borgerligheten eller vänsterblocket hålls som gisslan av mindre partier.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.