Dags att följa Barnkonventionen

Debatt
PUBLICERAD:
En skillnad nu när Barnkonventionen blir svensk lag är att om du inte bryr dig om den så riskerar du att bryta mot lagen, skriver Louise Frisk och Mire Åsell.
Foto: NTB Scanpix/TT
Vuxna är experter på att hävda att vi visst lyssnar på barnen men när det är dags att fatta beslut gör vi ofta främst det som gynnar oss själva. När ska barnen få verklig makt att fatta beslut som du som vuxen respekterar att följa, skriver Louise Frisk och Mire Åsell.

Du vet att det är ett brott att stjäla, göra inbrott eller utöva våld. Efter 1 januari nästa år behöver du även veta att du bryter mot lagen genom att inte följa det som står i Barnkonventionen. Vet du vad den innehåller? Tänk om ditt beteende i dag bryter mot det som inom kort kommer att vara lag? Tänk om Sverige som stat bryter mot sin egen lagstiftning?

Barns hälsa handlar inte bara om det fysiska utan också det psykiska måendet. Men trots att vi vet hur viktigt det är, trots att Sverige skrivit under de Globala Målen, trots att Barnkonventionen snart är svensk lag, får vi regelbundet rapporter om att vi går i motsatt riktning.

En rapport från Folkhälsomyndigheten 2018 lyfter brister i skolan och de ökade kraven på arbetsmarknaden som bidragande orsaker till ökad ohälsa bland unga. 2017 släppte Barnombudsmannen en rapport som visar att det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn i Sverige är psykisk ohälsa och att tillståndet dessutom riskerar att bli värre under asylprocessen. Psykisk ohälsa är ett komplext problem utan snabba lösningar men vi är övertygade om att den både kan minska och förebyggas om vuxenvärlden blir bättre på att ta barns behov på allvar.

Vuxna är experter på att hävda att vi visst lyssnar på barnen men när det är dags att fatta beslut gör vi ofta främst det som gynnar oss själva. När ska barnen få verklig makt att fatta beslut som du som vuxen respekterar att följa? När ska barns behov få styra besluten, oavsett om de sker hemma vid köksbordet eller i riksdagen? Här kan du som vuxen behöva en rejäl omskolning. För tänk om det skulle finnas betyg i att vara Vuxen. Vilket betyg tror du att barnen skulle ge dig? Följande kunskapsmatris kan vara vägledande.

För betyg A har du en väl utvecklad förmåga att låta barn ha makt utan att ge avkall på ditt ansvar som vuxen. Du är trygg med att låta dig ledas av barn och kan fullt ut acceptera deras beslut. Du har fördjupad insikt om hur ditt eget handlande påverkar barnets fysiska och mentala behov, handlar därefter och behandlar alla barn jämlikt, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

För betyg C har du en god förmåga att förhandla med barn och får dem att förstå att dina beslut är för deras eget bästa. Du har god kunskap om barnens både fysiska och mentala behov och kan praktiskt använda kunskapen i mötet med barn.

För betyg E har du lätt för att få barn att göra som du vill och förmågan att avleda ungas uppmärksamhet i en viss riktning. Du har grundläggande kunskap om barnets fysiska behov.

En skillnad nu när Barnkonventionen blir svensk lag är att om du inte bryr dig om den så riskerar du att bryta mot lagen. En annan skillnad är att Barnkonventionen inte bara kan betraktas som en internationell överenskommelse mellan stater utan blir ett vardagligt regelverk. En tredje är att vi kan och ska förvänta oss större insatser från våra politiker för att värna om barns rättigheter och hälsa.

Men precis som det är regeringens ansvar att lyfta dessa frågor politiskt, så är det ditt att göra det i vardagen. I slutändan är det alla vuxnas ansvarsområde att se till att lagen efterföljs och alla barns rättigheter respekteras.

Louise Frisk

Generalsekreterare, Clowner utan Gränser

Mire Åsell

Generalsekreterare, Skolidrottsförbundet

Båda just nu aktuella med samarbetet Skoljoggen och Springslanten

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.