Sluta lappa och laga i skattesystemet

Ledare
PUBLICERAD:
Skattesystemet – ett lapptäcke.
Foto: Jessica Gow/TT
Det har snart gått 30 år sedan ”århundradets skattereform”. Tanken bakom den, ett enkelt och rättvist skattesystem med bred bas, har dock sedan länge gått förlorat.

Nyligen skrev två representanter för Centerstudenter en debattartikel i Dagens Industri med rubriken ”Vår ekonomiska politik är ohållbar” (26/8). Artikeln är ett tämligen hårt angrepp på det egna partiets politik. Kritiken är dessutom i stora drag befogad.

Centerpartiet har inte en sammanhållen och koherent skattepolitik. Istället har partiet förslag på små förändringar här och där. Ytterligare undantag som skall införas. Centern har blivit ett särlösningarnas parti som helt saknar en bild av den övergripande skattepolitiken.

Debattörerna från Centerstudenter förklarar det med alliansåren, att C blev tvunget att profilera sig gentemot övriga partier och därför satsade på det där man avvek. En annan förklaring är att partiet nu har övergivit borgerligheten till förmån för ett samarbete med vänsterpartierna. Centern, och för den delen Liberalerna, är utmanövrerade i ekonomiskt hänseende i det nuvarande regeringsunderlaget. Deras grundläggande syn på staten och medborgaren delas inte av de rödgröna, allt de kan hoppas på är att tvinga fram små nålstick. Ytterligare små hål i ett redan kraftigt läckande tak.

Det är nu långt ifrån enbart Centerns fel att vi 28 år efter ”århundradets skattereform”. Nu är vi åter begåvade med ett lapptäcke av undantag och särregleringar. Av allt att döma kommer det dessutom att bli värre innan det blir bättre. Pratet om regeringens stora skattereform skvallrar om att det handlar om en serie nya undantag och särregleringar, inte några breda penseldrag. Men det är just det senare som behövs.

Skattesystem tjänar på att vara enkla. Ju färre skatteregler som finns, desto bättre är det. Varje undantag skapar gråzoner och gör hela systemet svårare både att förstå och efterleva. Detta för såväl vanligt folk som för stora företag. De enda som tjänar på det är skattekonsulter och jurister. Inget ont om dem, men det är grupper som ändå kommer att klara sig.

Enkla, eleganta regler skapar förutsägbarhet och tillit. Det är också billigare. Varje liten extra regel kostar pengar. Dels för de skattskyldiga som måste lägga tid och inte sällan pengar på att se till att allting redovisas korrekt, dels för Skatteverket som skall kontrollera att utfallet faktiskt blev riktigt. Ju färre särregleringar vi har, desto mer kapital frigörs i båda ändar.

Ett enkelt skattesystem utan en massa undantag skulle, även om det utformades för att staten skall få in lika mycket som tidigare skapa ett överskott. Detta kan användas antingen till reformer eller skattesänkningar. Det senare är givetvis att föredra i ett högskatteland som Sverige, men poängen är att detta är något som alla tjänar på oavsett politisk inriktning.

Problemet är förstås att ett enkelt skattesystem är väldigt svårt – särskilt för politiker. Att genomdriva stora förändringar är krävande, därför föredrar de flesta att kräva små differentieringar så att skatten höjs eller sänks för vissa i vissa situationer. Sett för sig kan varje sådan förändring vara motiverad, men de gör också att vad som var tänkt att vara en välorganiserad trädgård snabbt blir en tät djungel.

Sverige förtjänar ett bättre skattesystem, men det kräver nog också bättre politiker – i alla partier.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.