Sätt stopp för vindkraften i Stömne

Debatt
PUBLICERAD:
SD står beredda att snarast, enligt Arvika kommuns vetorätt, stoppa ett vidare arbete med det planerade vindkraften i Stömne, skriver Anders Skogberg och Roger Antonsson.
Foto: Jenny Willman
Fortfarande kan Arvika kommun sätta stopp för vindkraften i Stömne genom vetorätten, skriver Anders Skogberg och Roger Antonsson.

Var är beskedet om partiernas ställningstagande angående tillkomsten av Europas största vindkraft i Stömneskogen intill natursköna Glava naturreservat i Arvika kommun?

Arvika kommun har antagit dokumentet ”Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraftverk”, vilket är vägledande för kommunen. Den behandlar hur vindkraftsetableringar ska beaktas. Där ställer sig Arvika kommun positiv till en etablering i Stömne. Stena Renewable AB projekterar nu för vindkraft och gör sitt yttersta för att projektet skall bli verklighet. Länsstyrelsen ansvarar för tillståndsprövningen.

Arvika kommun har vetorätt vid exploateringar genom att kommunfullmäktige måste tillstyrka en vindkraftexploatering för att länsstyrelsen ska kunna bevilja tillstånd, vilket redan gjorts. Fortfarande kan Arvika kommun sätta stopp för vindkraften i Stömne genom vetorätten. Men inget parti vill ta ställning utan inväntar först länsstyrelsens beslut.

Istället får Stena Renewable AB fortsätta att förbereda för förverkligandet. De har lämnat in tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning till länsstyrelsen. De måste lägga mycket arbete på för att ta fram ett utlåtande. Om partierna slutligen säger nej har både vindkraftsbolagets och länsstyrelsens arbete varit helt i onödan. Bortkastade pengar för entreprenören och med länsstyrelsens skattepengar, som kunde ha använts bättre.

Samtliga partiers tystnad talar sitt tydliga språk och om länsstyrelsen kommer säga ja till byggnationen kommer gissningsvis samtliga partier, med styrande socialdemokrater i spetsen, att säga ja, med beslutsunderlaget, antagen översiktsplan och länsstyrelsens beslut. Sverigedemokraterna hade inget inflytande då det tematiska tillägget för vindkraft togs. Dessa handlingar är redan till viss del föråldrade.

SD Arvikas skapade en vindkraftsgrupp som har satt sig in i frågan och därefter förberett SD:s ställningstagande. Två frågor aktualiserades:

• Vilken påverkan har vindkraftbruket på Arvika kommun, vars medborgares bästa vi företräder i första hand? I denna fråga finns enskilda medborgares rätt, vår gemensamma natur både för medborgarna och besökare, företagandet och kulturella värden.

• Om vindkraftbruket har en positiv, negativ eller ingen inverkan på det nationella klimatarbetet och ur ett nationellt energiperspektiv. Kommunalrådet Peter Söderström (S) har sagt att Arvika kommun skall dra sitt strå till stacken till klimatarbetet med tanke på den gröna klimatomställningen.

SD Arvika med SD:s lokala vindkraftgrupp har kommit fram till följande;

• Att det medför stora lokala negativa konsekvenser och att ur ett nationellt energiperspektiv, eventuella positiva konsekvenser, inte uppväger ett genomförande av byggnationen av vindkraft i skogsområdet Stömne.

• Att SD står beredda att snarast, enligt Arvika kommuns vetorätt, stoppa vidare arbete med det planerade vindkraften i Stömne. Därmed fås stopp på ytterligare kostnader och även eventuella förväntningar i samband med ytterligare arbete med projektet.

SD är det enda parti de som tar ställning i frågan och därmed värnar om medborgarna och Arvika kommuns bästa. Därmed har SD återigen satt ner fötterna i Jösse härads mylla. Hur agerar övriga partier?

Anders Skogberg (SD)

Gruppledare, Arvika

Roger Antonsson (SD)

Vindkraftgruppen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.