Inför ungdomsbostäder och kompiskontrakt

Publicerad:
Det kanske mest grundläggande för att som ung kunna påbörja sitt vuxna liv är rätten att få flytta hemifrån, skriver Alexander Paulsson och Ida Gullbrandsson. Foto: Henrik Montgomery/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det är också viktigt att det så kallade statliga investeringsstödet till såväl ungdomsbostäder som studentbostäder fortsätter att öka, bostadspolitiken får inte bli en fråga om klass, skriver Alexander Paulsson och Ida Gullbrandsson.

Det kanske mest grundläggande för att som ung kunna påbörja sitt vuxna liv är rätten att få flytta hemifrån. När somliga därför nöjer sig med att vilja bygga fler bostäder, behöver Socialdemokraterna också vilja bygga bort bostadssegregationen, som slår mot oss unga. Det är inte hållbart att ungefär 90 procent av landets studenter bor i en stad som inte har en fungerande bostadsmarknad.

Det byggs mer än på 40 år, men det byggs för få bostäder som unga har råd med. Alltför många unga tvingas bo kvar hemma och förvägras påbörja sitt vuxenliv. Det minskar ungas frihet och hindrar dem från att flytta dit det finns arbete och studier. Ett sådant samhälle är svagt och hämma tillväxt och utveckling, inte minst för landsbygden och Värmland.

Därför är det bra och självklart att Socialdemokraterna gick till val i höstas på att lansera ungdomsbostäderna. En ny, modern boendeform som studentbostäder fast för unga som arbetar. Ungdomsbostäderna är nödvändiga för att skapa en jämlik bostadssituation, där alla unga, oavsett om de är akademiker eller arbetar, får en rimlig chans att faktiskt flytta hemifrån.

Nu gäller det att denna viktiga reform också successivt genomförs. Men det är också viktigt att det så kallade statliga investeringsstödet till såväl ungdomsbostäder som studentbostäder fortsätter att öka, bostadspolitiken får inte bli en fråga om klass.

För SSU är Socialdemokraternas förslag om kompiskontrakt helt i linje med att skapa det jämlika samhället. Det innebär att unga på kommunal nivå kan teckna hyreskontrakt tillsammans med en vän, för att kunna dela på hyreskostnaden. Det främjar rörlighet och utnyttjar samtidigt befintligt bostadsbestånd effektivare, vilket ju gör att fler unga faktiskt kan etablera sig på bostadsmarknaden. Frågan har drivits av SSU i många kommuner och behöver nu bli regeringens politik fullt ut.

Den här politiken ställer socialdemokratin mot den svenska högerns förslag om de orimliga marknadshyrorna, som skulle kunna leda till höjda hyror uppemot 50 procent, det skulle såklart slå mot oss unga hårdast. Det är fel väg att gå, menar SSU, eftersom det stora problemet för unga handlar om de redan höga kostnaderna för att flytta hemifrån. Då kan det inte bli ännu dyrare.

För Värmlands län är det essentiellt med en fungerande bostadspolitik. Ska vi förmå locka nya studenter till universitetet i Karlstads behövs en bostadsgaranti, som dem borgerliga i kommunen avskaffade. Samtidigt som fler bostäder behöver byggas måste också priserna sjunka. Endast så kan vi få en jämlik bostadspolitik. Men det gäller inte endast i Karlstad. Hela Värmland behöver leva och få växa och därför är det viktigt för SSU att det finns en god tillgång på bostäder runt om i hela länet. Fler bostäder och mindre bostadssegregation enligt socialdemokratisk modell är ett viktigt steg i rätt riktning.

Alexander Paulsson

Distriktsordförande, SSU Värmland

Ida Gullbrandsson

Ordförande S-studenter i Karlstad

Artikeltaggar

Alexander PaulssonBostadspolitikDebattIda GullbrandssonSocialdemokraternaSSUUngdomar

Läs vidare