Framtidens Sverige är modernt och elektrifierat

Debatt
PUBLICERAD:
Kärnkraften spelar en avgörande roll för att Sverige ska bli utsläppsfritt, elektrifierat och konkurrenskraftigt, skriver Lars Hjälmered.
Foto: Fredrik Wennerlund/Moderaterna
När husen inte kan värmas upp eller när industrin inte kan räkna med att det finns el till produktion, då tror jag väldigt många människor upplever att politiken inte levererar vad den har lovat, skriver Lars Hjälmered.

Moderaterna vill föra in Sverige i en modern och klimatsmart framtid med stark tillväxt och stabil elförsörjning. De fossila energikällorna ska fasas ut och elektrifieringen av samhället genomföras – då behöver vi kärnkraften.

De som avfärdar kärnkraften hävdar bland annat att kärnkraftsförespråkare saknar mod till omställning, att kärnkraft är dyrt och inte miljömässigt hållbart. Att det inte finns någon el till att värma upp huset under kalla vinterveckor är inget allvarligt och ”någonstans blåser det alltid”. Jag delar inte deras uppfattning.

När husen inte kan värmas upp eller när industrin inte kan räkna med att det finns el till produktion, då tror jag väldigt många människor upplever att politiken inte levererar vad den har lovat. Moderaterna har därför tydligt tagit ställning för att Ringhals 1 och 2 bör behållas i drift och på sikt öppnar vi upp för att även bygga ny kärnkraft. Vi vill se en mix av både förnybara och fossilfria energikällor. Utsläppen ska minska och där har elektrifieringen identifierats som en viktig nyckel. Vi accepterar inte heller att Sverige ska behöva dras med elbrist till följd av väderförhållanden.

Elproduktionen i Sverige är i dag en av världens renaste och basen i produktionen är vattenkraft kombinerat med kärnkraft, vilket står för ungefär 80 procent av all elproduktion i landet. Sveriges samlade elproduktion är dessutom till 98 procent utsläppsfri. Utsläppsfri och leveranssäker el är en av Sveriges viktigaste konkurrensfördelar inom bland annat industrin. Det är därför som Moderaterna har gått fram med en rad konkreta punkter för hur vi ska kunna vidareutveckla kärnkraften för ett säkert, miljövänligt och konkurrenskraftigt samhälle.

Avvecklingen av kärnkraften skulle kraftigt försämra både Sveriges klimatpolitiska mål om reducerade utsläpp och riskera stabiliteten i elleveransen under vädermässigt svårare förhållanden. Stängningen av Ringhals 1 och 2 skulle till exempel innebära att utsläppen ökade med ungefär åtta miljoner ton enligt siffror som Konjunkturinstitutet presenterade i juni. Vill vi sänka utsläppen är det alltså fel väg att gå.

Kärnkraften spelar en avgörande roll för att Sverige ska bli utsläppsfritt, elektrifierat och konkurrenskraftigt. Kärnkraftsmotståndare riskerar istället att leda Sverige i en annan riktning som varken kommer gynna klimatet, Sveriges hushåll eller vår industri. Det tänker jag inte ställa upp på.

Lars Hjälmered (M)

Energi- och näringspolitisk talesperson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.