Med slungan i hand

Ledare
PUBLICERAD:
Förkastlig myndighetsaktivism hos skattmasen.
Foto: Christine Olsson/TT
Skatteverket driver rättsprocesser mot enskilda och företagare som myndigheten vet har gjort rätt. Allt för att ändra hur lagen tolkas. Denna typ av myndighetsaktivism blir allt vanligare och måste sättas stopp för.

Det är ingen liten sak att behöva ta sig an en myndighet. Även någon med kunskap om hur myndigheter arbetar och som kan föra sin talat hyggligt tvekar gärna inför uppgiften. För den som tar striden är det en ojämn kamp som väntar. Själv är man ensam och med de resurser man kan skrapa fram. På andra sidan står en byråkratisk jätte som backas upp av statskassan. Den största av dessa jättar är Skatteverket.

Tyvärr är detta ett val som många ställs inför helt i onödan. Nyhetstjänsten Fplus.se har intervjuat Andreas Möller, en skattejurist med egen byrå som har arbetat på Skatteverket i 12 år (20/8). Han berättar hur Skatteverket systematiskt driver rättsprocesser mot enskilda och småföretagare för att runda gällande lagstiftning.

Avsikten är ändra på praxis så att den bättre speglar myndighetens intressen. En horribel inställning. Myndigheter skall till att börja med inte ha några intressen alls, deras uppgift är att tillämpa gällande lagstiftning.

Istället för att acceptera sin roll som verkställande organisation vill Skatteverket förändra innebörden av lagstiftningen. Därför väljer myndighetens rättsavdelning ut små fall som de väljer att driva process i. För många småföretagare och enskilda är det en omöjlig situation. Även om de har gjort helt rätt och kommer att få rätt mot Skatteverket om de driver processen kommer det att medföra höga processkostnader. Få är villiga eller har ens möjlighet att ta den kostnaden och lägger sig därför platt inför jättens krav, trots att de vet att de har gjort rätt.

Skatteverket får därmed papper på att myndigheten har gjort rätt bedömning och en ny praxis börjar växa fram. Helt utan inblandning av de folkvalda ändras lagstiftningens innebörd. Ska lagen ändras skall det ju ske genom den politiska korvstoppningsapparaten vars ände är att riksdagen röstar igenom ny lagstiftning. Innan dess väntar utredningar och debatter. Det är inte en snabb mekanism, men det är också dess fördel. Statens förhållande till medborgaren skall inte avgöras av en avdelningschef med dåligt morgonhumör. Det skall genom ordentliga överläggningar och en stor grad av eftertanke under demokratiska former.

Den här sortens myndighetsaktivism där tjänstemän använder organisationens maktmedel mot enskilda för att främja sin egen uppfattning om hur samhället bör vara beskaffat blir allt vanligare. Ett annat typexempel i samma genre är Polisens rättsavdelning vars förakt för gällande lagar och regler har varit särskilt iögonfallande.

Detta måste få ett slut. Ett sätt att i vart fall hindra utvecklingen är att införa överklagandeförbud för myndigheter i rättsprocesser. Det skulle minska incitamenten att använda hot om rättsprocess som ett lagstiftningsmedel. Frågan bör utredas snarast, medan Skatteverket fortfarande har kvar sitt höga förtroende.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.