Brev till ledarsidan: Vare sig Sverige eller Värmland behöver ökat Arlandaflyg

Publicerad:
Att Arlanda skall vara ”Nordens ledande flygplats” är en målsättning som helt saknar värde för skattebetalare i kommunen, regionen och landet, skriver Lars Wedén och David Lundqvist. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

För Värmlands/Karlstads del borde man verka för en förbättrad järnvägstrafik som säkrar frekvent, snabb och pålitlig service mellan regionen och Stockholm/Arlanda, skriver Lars Wedén och David Lundqvist.

Svar till ledare (NWT 14/8).

I en ledare argumenterar Nya Wermlands-Tidningen för utbyggnad av Arlanda flygplats. Som vanligt förs debatten i svartvita termer. ”Skall vi inte flyga alls?” är motargumentet mot dem som hävdar flygets stora klimatpåverkan.

Vare sig Sverige, Värmland, Stockholmsregionen eller Sigtuna kommun (där Arlanda ligger) har för sin och sin befolknings del behov av en fördubbling av flygverksamheten på Arlanda eller att Arlanda ska bli ”Nordens ledande flygplats”.

En fördubbling kommer inte att krävas när flyget belastas med rimliga bränsle- och klimatkostnader och blir dyrare. Därutöver får man räkna med en klimatmotiverad minskning av det flygresande som för närvarande står för den största volymen – cirka 80 procent – d v s privatresorna, där största delen torde vara umbärliga nöjesflygresor. Det sistnämnda har redan börjat synas i passagerarstatistiken.

Även med en begränsad utveckling av flyget kan Arlandaområdet vara en betydande nationell/regional kärna och viktig arbetsplats. Viktigt för detta är att Bromma flygplats läggs ner och att Arlanda därmed blir regionens enda flygplats.

Viktigt är att den regionala och långväga tågtrafiken utvecklas så att Arlanda blir ett verkligt trafiknav för alla transportslag. För Värmlands/Karlstads del borde man verka för en förbättrad järnvägstrafik som säkrar frekvent, snabb och pålitlig service mellan regionen och Stockholm/Arlanda.

Regionalt betydelsefullt är att kollektivtrafiken till/från/inom Arlandaområdet optimeras så att alla invånare i Stockholmsregionen får säker, billig och frekvent spårbunden service till området. Med dessa förutsättningar skulle ambitionerna för Arlanda Airport City kunna uppfyllas utan att en fjärde start- och landningsbana byggs.

Sammantaget beskriver ovanstående en utvecklingsoptimistisk syn på Arlanda. Men att Arlanda skall vara ”Nordens ledande flygplats” är en målsättning som helt saknar värde för skattebetalare i kommunen, regionen och landet och borde strykas från allehanda målsättningsdokument.

Lars Wedén

Fristående liberal debattör, Sigtuna

David Lundqvist

Fristående S-debattör, Märsta

NWT svarar: Att låta bli att bygga ut Arlanda kommer inte att innebära flygandets slut, precis som debattörerna skriver. Det handlar således inte om att flyga eller inte flyga. Däremot skulle en utbyggnad av Arlanda som matchar våra grannländers stora flygplatser, men inte nödvändigtvis är ledande, innebära att vi säkrar den flygkapacitet som kommer att behövas. På kort sikt för att behålla långväga flyglinjer så att omvägar kan undvikas, och på lång sikt för att klara det ökande flygande som kommer i och med att flygets kostnader och belastning på miljön minskar.

Vad gäller Bromma flygplats kommer den fortsatt att vara nödvändig för de resenärer som behöver en direkt närhet till centrala Stockholm. Även med snabbare tåg från och till Arlanda innebär den resan ett onödigt extra moment för den som kanske reser till Stockholm över dagen för ett möte.

NWT:s politiska redaktion

Artikeltaggar

ArlandaArlanda flygplatsBromma flygplatsFlygtrafikKommunikationerLedare

Läs vidare