Högkonjunkturen ebbar ut

Ekonomi
PUBLICERAD:
Svensk BNP minskade oväntat det andra kvartalet i år. Samtidigt föll sysselsättningen för andra kvartalet i rad och det är nu tydligt att den svenska ekonomin har gått in i en avmattningsfas.

I den svenska tillverkningsindustrin har stämningsläget försämrats snabbt den senaste tiden och indikatorer pekar på att exportorderingången minskar. Risken för en ytterligare upptrappning av det internationella handelskriget, brexit och konflikterna i Mellanöstern skapar osäkerhet och försämrar tillväxtutsikterna på ett globalt plan, inte minst i Europa. Om något bedöms riskerna ha ökat under sommaren.

Sammantaget innebär detta att utsikterna för den svenska ekonomin nu ser något sämre ut än tidigare i sommar.

Högkonjunkturen bedöms ändå bestå i år, men den ebbar gradvis ut nästa år. Inflationen faller tillbaka i år och blir något lägre än två procent både i år och nästa år. Lägre räntor i omvärlden bidrar till att Riksbanken avvaktar med nästa räntehöjning till hösten 2020. Det faktiska offentligfinansiella sparandet minskar i år till 0,1 procent av BNP, vilket är lågt för att vara i en högkonjunktur.

Budgetutrymmet för nästa år är i det närmaste obefintligt enligt Konjunkturinstitutets beräkningar. Budgeten väntas ändå innehålla ofinansierade åtgärder om drygt 20 miljarder kronor, vilket innebär att finanspolitiken i stort sett blir neutral. Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar innebär detta att det strukturella, det vill säga det konjunkturjusterade, offentligfinansiella sparandet blir nära noll nästa år.

Vad innebär detta för börsen då framöver?

Som vi har sett nu de senaste veckorna har börsen varit väldigt mycket upp och ner. Frågan är då om toppen är nådd för året? För vi skall komma ihåg att börsen är upp på årsbasis mer än tio procent, vilket är mycket ändå. Som jag skrev i förra krönikan så var sannolikheterna för en korrigering ner stor, vilket så är fallet nu.

Vi kommer nog att enligt min bedömning se mycket mer svängningar under hösten än vad vi gjorde första halvåret. Förmodligen kommer det att innebära att man bör vara beredd på att en större nedgång kan komma på börsen, men sannolikt inte före årsskiftet enligt min bedömning. Viktigt är att man nu ser över sin portfölj och enbart inte har aktier i den framöver, utan diversifierar med andra typer av sparprodukter som kan ge avkastning utan att vara kopplat till aktiemarknaden fullt ut.

Lycka till med ert sparande.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.