Feltänkt om bussar vid resecentrum

Ledare
PUBLICERAD:
Hamngatan kommer att krokas igen.
Foto: Lisa Olaison
Det dröjer ännu ett par år innan byggandet av ett nytt efterlängtat resecentrum vid järnvägsstationen i Karlstad kommer i gång. Så än borde det finnas möjlighet att ändra på vissa detaljer i ett annars välkommet projekt. Det gäller framför allt placeringen av busshållplatser.

För trots omfattande kritik från bland annat handikapporganisationer och Värmlandstrafik så ämnar kommunen gå vidare med planerna på att placera busshållplatserna längs med Hamngatan när det reviderade förslaget till ny detaljplan presenteras i höst. Det kommer inte bara att skapa en otrygg trafikmiljö för resenärerna, utan också göra Hamngatan till ännu mer av en propp än den redan är, genom att antalet filer begränsas till en i vardera riktningen.

På det stora hela är dock om- och tillbyggnaden av järnvägsstationen välkommen. Spåren ligger där de ligger som en barriär mellan centrum och Inre hamn/Stadsträdgården och det är inte mycket att göra åt. Därför är det bra att man nu planerar att öppna så mycket det går med en bredare och ljusare Vikentunnel och en ny bred övergång mot det inre hamnområdet, där det förfallna godsmagasinet rivs. Sedan kan en del arkitektförslag till nya byggnader diskuteras och förhoppningsvis kommer kommunen att välja något som smälter in och harmoniserar med stadsmiljön, snarare än något glas och betongschabrak som sticker ut.

Problemet är att man stirrat sig blind på att läns- och fjärrbussarna prompt måste ligga i omedelbar anslutning till tågen. Eftersom man inte får plats med en ny bussterminal på grund av geografin så vill man lägga bussarna längs med Hamngatan, som då måste smalnas av. Mycket av genomfartstrafiken vill man då leda om till Viken, men det är långt ifrån säkert att bilförarna kommer att lyda de uppmaningarna. I vilket fall som helst kommer det att bli mer igenkorkad trafik på Hamngatan när bussarna skall trängas där.

Det bästa vore om den nuvarande busstationen behölls och förbands med en övergång över Hamngatan och mot spåren. Så långt är det inte däremellan att det skulle bli besvärligt för de resenärer som berörs. Men kommunen prioriterar att vilja utveckla marken där busstationen finns framför resenärernas bekvämlighet, vilket är lite bakvänt.

Dessutom är det onödigt att sammanföra läns- och fjärrbussar med tågen. De flesta pendlarresenärer byter från tåg till stadsbuss, inte till länsbuss. Men stadsbussarna skall fortsatt ha sitt nav vid Stora torget, och dit får pendlarna ta sig på egen hand om de inte har turen att rätt busslinje råkar passera lite närmare järnvägsstationen.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.