Hårdare straff mot jaktsabotörer

Debatt
PUBLICERAD:
Svenska jägare, lantbrukare och privatpersoner ska inte behöva vara rädda för att få sina djur kidnappade, få sin egendom förstörd eller i värsta fall själva bli skadade, skriver Christoffer Andersson och Adam Jansson.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Frågan om högre straff för den som attackerar eller saboterar för jägare, lantbrukare och djurägare måste diskuteras. Som grund för diskussionen bör framhållas att attackerna är ett uttryck för våldsbejakande politisk extremism och därför bör hanteras därefter, skriver Christoffer Andersson och Adam Jansson.

Att våra anhängare gärna städar i skogen är något vi står bakom till 100 procent.” Detta sade HSS (Hunter Saboteurs Sweden) i ett mejl till Svenska Dagbladet som senare togs med i artikel (1/8) där man ursäktar sina medlemmars sabotage av jägares jakttorn på ett, minst sagt, oroväckande sätt.

Aktionen och HSS:s kommentar visar tyvärr på ett fundamentalt problem med djurrättsaktivismen här i Sverige: Den tror sig stå över rikets lagar och ursäktar sina handlingar med hänvisning till den egna moralen. Som många, eller snarare de flesta, förstår är detta en helt orimlig argumentation som i slutändan inte håller för fem öre, vare sig i rätten eller utanför.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet har alltid stått bakom våra jägare som uppfyller en mycket viktigt roll i svensk viltvård, framförallt i dessa tider när Sveriges jägare under en längre tid varit under konstant kritik och attack från extremister inom djurrättsaktivismens led. Rättshaveristerna inom HSS och liknande organisationer utgör en allvarlig hotbild mot våra jägare, men även mot våra lantbrukare och mot alla privatpersoner vars enda ”brott” är att man äger ett husdjur.

De våldsbejakande grupperingarna har upprepade gånger använt olagliga samt ibland våldsamma medel för att nå sina mål; sabotage, frigivningsaktioner, olaga intrång, med mycket mera. Många av dessa organisationer använder sina resurser till att beskydda förövarna från lagens långa arm, för att sedan uppmuntra till fortsatt brottslighet. Situationen har eskalerat så mycket att många av de drabbade känner en konstant rädsla för att bli utsatta för våld och hot i sina egna hem.

Vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet anser att det här är en helt ohållbar situation. Svenska jägare, lantbrukare och privatpersoner ska inte behöva vara rädda för att få sina djur kidnappade, få sin egendom förstörd eller i värsta fall själva bli skadade. Sveriges regering och myndigheter måste agera snarast! Samarbetet mellan myndigheter och privatpersoner måste stärkas för att våra jägare, lantbrukare och djurägare ska kunna känna sig trygga.

Tyvärr tvingas Polisen ofta prioritera utredningar av än allvarligare slag, varför det är av yttersta vikt att just den myndigheten tillförs mer personal. KDU vill se minst 10 000 fler poliser inom de närmsta åren. De djurrättsaktivister som anser sig stå över lagen ska självfallet lagföras och mer resurser måste därför tillföras berörda myndigheter.

Frågan om högre straff för den som attackerar eller saboterar för jägare, lantbrukare och djurägare måste diskuteras. Som grund för diskussionen bör framhållas att attackerna är ett uttryck för våldsbejakande politisk extremism och därför bör hanteras därefter. Djurägares juridiska skydd måste stärkas. Kristdemokraterna har i riksdagen motionerat kring detta utan gehör från övriga partier.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet kommer också i fortsättningen att stå tillsammans med våra jägare, lantbrukare och djurägare. Ingen ska behöva vara rädd för extremister som tar lagen i egna händer. Allra minst de som sätter mat på våra bord.

Christoffer Andersson

Vice ordförande, KDU Värmland

Adam Jansson

Landsbygdspolitisk talesperson för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.