Stoppa inte flygresandet från Arlanda

Ledare
PUBLICERAD:
Arlanda behövs
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Istället för att övertyga konsumenterna har Miljöpartiets taktik för att begränsa flygets klimatpåverkan varit att helt enkelt dra undan mattan för planen.

Det har skett genom den för lokala flygplatser besvärliga flygskatten, och genom att blockera en välbehövlig utbyggnad av Arlanda flygplats. Samtidigt som miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) sätter sig på tvären tycks infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) ignorera den uppenbara låsningen.

I en intervju med Svenska Dagbladet (22/7) är han fortsatt helt inställd på att Arlanda ska byggas ut för att kunna ta emot fler plan och resenärer. Det grundläggande argumentet är enligt Eneroth att en eventuell nedläggning av Bromma flygplats skulle ställa betydligt större krav på Arlanda.

Förhoppningsvis är Eneroth mer inställd på att försöka övertala Lövin än han ger sken av. Arlanda behöver byggas ut av flera anledningar, men allra helst inte för att täcka upp för en nedlagd Bromma flygplats. Den senare har en direkt närhet till centrala Stockholm för resande från andra delar av Sverige och från andra länder. Utan Bromma flygplats skulle möjligheten, och viljan, att smidigt resa till Stockholm för exempelvis jobbrelaterade möten kraftigt försämras. Den närheten kan inte Arlanda kompensera för.

Icke desto mindre bör en utbyggnad av Arlanda, med bland annat en ny landningsbana, ske. Detta för att på lång sikt säkra hela landets tillgänglighet internationellt – för dem som vill flyga hit liksom för dem som reser härifrån. Det gäller alla från företagare och forskare till privatpersoner. Isolering är aldrig en god väg framåt. Och även om bättre tågförbindelser kan vara ett alternativ på vissa sträckor i vissa situationer, kan det aldrig ersätta flygets snabbhet i att överbrygga långa avstånd.

Att antalet passagerare på statliga Swedavias flygplatser, varav Arlanda och Bromma är två, i regel minskade marginellt under första halvan av 2019 bör därför tas med en nypa salt. Många som i dag struntar i att resa, eller väljer tåget då det är ett rimligt alternativ, gör det på grund av högre kostnader och miljöskäl. Men med flygets utveckling mot lättare plan, miljövänligt bränsle och på sikt även eldrift kommer anledningarna att inte välja flyget att bli betydligt färre. Men då gäller det att landets största flygplats har tillräcklig kapacitet.

Våra grannländer bygger ut sina största flygplatser, och Sverige måste göra detsamma för att inte hamna efter i utvecklingen och gå miste om långväga flyglinjer. Att till exempel behöva mellanlanda i Köpenhamn är en onödig omväg för både resenären och klimatet.

Ett Arlanda utan tillräcklig kapacitet för att möta en på sikt växande efterfrågan skulle hämma kontakter och utveckling mellan olika delar av landet, liksom mellan Sverige och övriga världen. Den i grunden positiva viljan och möjligheten att resa faller i nuläget offer för Miljöpartiets blockering.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.