Bygg café vid Gripen

Insändare
PUBLICERAD:
Det är en stor skandal att Region Värmlands ledning inte kan se till att det inrättas ett café med några sittplatser på Vårdcentralen Gripens nedre plan. Det är ju faktiskt fråga om Karlstads och länets största vårdcentral med många väntande och besökande.
Bygg ett café på nedre plan vid Vårdcentralen Gripen i Karlstad, föreslår Bertil.
Foto: Helena Dahlgren

Andra betydligt mindre vårdcentraler i länet och landet i övrigt har dylikt. Det skulle bli mycket attraktiva fönsterbord mot Västra Torggatan och dessutom motverka det tråkiga intryck som vårdcentralens entré nu ger besökarna. Efter viss enklare omdisponering av lägen för reception mm skulle detta gå lätt att ordna.

Bertil

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.