Nu har Rut-avdraget fördubblats

Debatt
PUBLICERAD:
Genom att taket i Rut från 1 juli höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och år kan ytterligare jobb kan växa fram. Det är bra för hela ekonomin, skriver Elisabeth Svantesson och Josefin Malmqvist (M).
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Invandrade kvinnor är de som i dag har allra svårast att komma in på arbetsmarknaden. För dem öppnar Rut-branschen nya dörrar genom jobb som inte kräver akademisk utbildning eller perfekt svenska, skriver Elisabeth Svantesson och Josefin Malmqvist (M).

Den 1 juli fördubblades taket i Rut-avdraget, tack vare Moderaterna och Kristdemokraternas budget som styr Sverige. Det möjliggör fler jobb, bättre integration och underlättar inte minst barnfamiljer att få vardagen att gå ihop.

Rut-reformen har varit viktig för att underlätta för livspusslet i allmänhet, men har också bidragit till att kvinnor kunnat vara på jobbet mer. Det gynnar i sin tur löneutvecklingen, karriärmöjligheter och i förlängningen pensionen.

Samtidigt som Sverige ska konkurrera internationellt med högkvalificerade jobb så finns – inte minst med tanke på integrationsproblemen – ett stort behov av fler jobb för kortutbildade. Genom att fler och nya tjänster efterfrågas, bidrar också Rut-reformen till att nya jobb skapas i företag som växer och kan anställa. Genom att taket i Rut från 1 juli höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och år kan ytterligare jobb kan växa fram. Det är bra för hela ekonomin.

Invandrade kvinnor är de som i dag har allra svårast att komma in på arbetsmarknaden. För dem öppnar Rut-branschen nya dörrar genom jobb som inte kräver akademisk utbildning eller perfekt svenska. Majoriteten av dem som är sysselsatta i Rut-företag, både som anställda och egenföretagare, är kvinnor. Var fjärde kvinna i ett Rut-företag är född utanför EU, att jämföra med 10 procent på hela arbetsmarknaden. Utrikes födda kvinnor anställer också i högre utsträckning utrikes födda kvinnor. Rut gynnar därför både jämställdhet och integration.

Vi moderater utvecklar ständigt vår politik. Samtidigt värnar och utvecklar vi befintliga reformer som fungerar. Ett fördubblat tak i Rut bidrar till nya arbetstillfällen, ökade möjligheter till integration och förbättrad jämställdhet. Nu gör vi en bra reform ännu bättre.

Elisabeth Svantesson (M)

Ekonomisk-politisk talesperson

Josefin Malmqvist (M)

Ordförande i Moderatkvinnorna och riksdagsledamot

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.