Hoppa till huvudinnehållet

Allmänt intresse eller de allmännas intresse?

Publicerad:
När kommuninvånarnas intresse inte går i samma riktning som politikernas är risken stor att politikerna struntar i kommuninvånarna. Man fattar beslut om att en Muminpark ska byggas på ett av Sveriges finaste friluftsområden, skriver Jörgen Lenz.
När kommuninvånarnas intresse inte går i samma riktning som politikernas är risken stor att politikerna struntar i kommuninvånarna. Man fattar beslut om att en Muminpark ska byggas på ett av Sveriges finaste friluftsområden, skriver Jörgen Lenz. Foto: Fredrik Karlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

En ansvarstagande beslutsfattare tar inte beslut om att bygga en Muminpark som genererar ökade koldioxidutsläpp, skriver Jörgen Lenz.

Behålla strandskyddet till gagn för människorna eller förstöra ett friluftsområde och öka koldioxidutsläppen? Allmänt intresse är när beslutsfattarna tycker att de skall fatta ett beslut som kan gynna utvecklingen i kommunen. Allmännas intresse är folkets intresse. När kommuninvånarnas intresse inte går i samma riktning som politikernas är risken stor att politikerna struntar i kommuninvånarna. Man fattar beslut om att en Muminpark ska byggas på ett av Sveriges finaste friluftsområden.

En Muminpark kommer enligt en utredning att generera en hel del transporter. Dessa transporter ger ett ökat koldioxidutsläpp. I dag vet vi att ett ökat koldioxidutsläpp ger klimatförändringar. Ett ökat koldioxidutsläpp ger torkperioder och perioder med skyfall. Dessa perioder kan vi inte styra. Klimatförändringarna kommer att störa och ibland förstöra möjligheten till planerad matproduktion. Torkan förra året visade de problem som bönderna redan står inför.

Det är i de allmännas intresse att vi inte förstör böndernas möjlighet att producera mat. Det borde vara ett allmänt intresse (beslutsfattarnas) att vi får mat på våra bord. Varje lokal politiker måste ta ett globalt ansvar för sina beslut.

Ett beslut som ger en ökning av koldioxidutsläpp strider mot de nationella målen och Parisavtalet. En ansvarstagande beslutsfattare tar inte beslut om att bygga en Muminpark som genererar ökade koldioxidutsläpp.

Det område som Karlstads kommun har avsatt för en Muminpark är olämpligt av flera skäl. En etablering av en Muminpark strider mot strandskyddet. Muddring och grävning i bottensedimenten kommer att frigöra kvicksilver. Grävning i gräsområdet vid den tidigare golfrangen kan ge obehagliga miljööverraskningar. Tidigare dumpades här tippmassor utan kontroll.

I området finns det också rödlistade skyddsvärda arter. En av dessa är reliktbocken. Tambin, vildbin och humlor är hotade på grund av mänskliga aktiviteter. Utan pollinering överlever inte människan. I området finns det vildbin av olika arter. Deras möjligheter till fortlevnad kommer till stor del att förstöras vid en etablering av en Muminpark på Skutberget.

Planförslaget grundar sig på en mycket orealistisk analys av antalet besökare. Det troliga är att en ev. Muminpark på Skutberget skulle gå i konkurs mycket snart efter öppnandet.

Om jag själv hade varit en av Karlstads politiker skulle jag med stolthet visa upp ett Skutberget utan en Muminpark. Kan man vara stolt om man kör över en opinion och förstör ett av Sveriges finaste friluftsområden? Jag önskar att beslutsfattarna tar ansvar för den nationella och globala utvecklingen.

Gör Karlstad attraktivt. Behåll strandskyddet. Utveckla motionscentralen och friluftsområdet Skutberget. Tillåt inte en byggnation av ett Muminland på Skutberget. Riskera inte kvicksilverspridning i det vattenområde som Karlstad tar sitt dricksvatten från.

Jörgen Lenz

En invånare i Karlstad kommun

Artikeltaggar

DebattJörgen LenzKarlstads kommunKlimatMuminSkutberget