Svenska politiker i Europaparlamentet måste stå upp för vetenskap och innovation

Debatt
PUBLICERAD:
Dessvärre motarbetas alltjämt de tekniker som kan ge oss bättre grödor med önskvärda egenskaper såsom att grödorna tål torka bättre eller får ett bättre näringsvärde, skriver Jessica Polfjärd.
Foto: Fredrik Persson/TT
Jag kommer däremot arbeta för att EU uppdaterar lagstiftningen för växtförädling så att Sverige och Europa blir ett centrum för forskning och utveckling, skriver Jessica Polfjärd.

Under de kommande fem åren måste fler Europaparlamentariker stå upp för vetenskap, teknik och innovation. Särskilt svenska ledamöter, då Sverige är landet som delar ut Nobelpriset. Under förra mandatperioden i Europaparlamentet var det i stället vanligt att politiker helt enkelt struntade i vad etablerade forskare och experter tyckte. Att göra det är inte bara farligt då de politiska besluten blir sämre – det är ett brott mot svensk tradition.

Även om det sällan är så att alla forskare är överens finns det oftast åsikter som är mer eller mindre trovärdiga. Till exempel är etablerad forskning överens om att den globala uppvärmningen är på riktigt och att människan påverkar klimatet. Det håller näst intill alla svenska politiker med om, inte minst miljöpartister och socialdemokrater. Men när vetenskapen säger saker som de inte håller med om låter det annorlunda. Låt mig ta ett par exempel från den förra mandatperioden.

• Växtförädling

För att klara klimatet samtidigt som vi blir fler människor på jorden måste vi odla mer effektivt. Att från jordbruket få högre avkastning från mindre yta är en av nycklarna för att sänka våra utsläpp globalt. Dessvärre motarbetas alltjämt de tekniker som kan ge oss bättre grödor med önskvärda egenskaper såsom att grödorna tål torka bättre eller får ett bättre näringsvärde. Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade konsekvent emot import av nya grödor under förra mandatperioden. Jag kommer däremot arbeta för att EU uppdaterar lagstiftningen för växtförädling så att Sverige och Europa blir ett centrum för forskning och utveckling.

• Växtskyddsmedel

Alla lantbrukare är överens om att det inte finns något egenvärde i att använda växtskyddsmedel. Det används för att man är tvungen att skydda sina grödor från skadedjur och ogräs. Ändå ifrågasätts växtskyddsmedel konsekvent av politiker till vänster. Vi behöver stå upp för den ordning vi har kommit överens om i EU – att vi lyssnar på våra experter. Säger EU:s expertmyndigheter att en substans är säker så måste vi lyssna på dem.

En ny mandatperiod i Europaparlamentet innebär för många ledamöter en chans att göra om och göra rätt. Det är i längden ohållbart att vetenskapen ifrågasätts så som vi sett under de senaste fem åren. Nu måste vi bli fler som står upp för vetenskapen och innovationer inom alla områden. Att inte göra det är inte bara dumt, det är också ett hot mot vårt klimat.

Jessica Polfjärd (M)

Europaparlamentariker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.