Beslut om delade turer redan i höst?

Insändare
PUBLICERAD:

Svar till Thony Liljemarks (OR) svar på insändare om delade turer i Hagfors, NWT 31/7 och 30/7 2019.

Förhoppningsvis kommer vi i höst kunna ta ställning till hur vi går vidare i frågan om delade turer i Hagfors när utredningen är klar, skriver företrädare för Socialdemokraterna.
Foto: Daniel Olausson

Thony berättar att Oberoende Realister (OR) lovar ta bort delade turer i Hagfors samtidigt som han påtalar att de måste ha med andra partier då man styr i minoritet. Det vi saknar är svar på: Vad gör/har OR gjort för att detta ska bli verklighet? Så långt vi kan se har OR inte gjort något konkret för att få bort de delade turerna eller presenterat en ekonomisk lösning på frågan.

Delade turer är en arbetsform som innebär att arbetsdagen delas upp i flera arbetspass med uppehåll mellan passen.

Det tycker inte vi socialdemokrater hör hemma på framtidens arbetsmarknad. Vi anser att det försämrar attraktivitet och rekryteringsmöjligheter av framförallt undersköterskor.

Delade turer är särskilt vanligt inom Kommunals branschområden och det är särskilt vanligt inom äldreomsorgen. Vi vet att många anställda upplever detta som ett stort problem.

Vi socialdemokrater önskar precis som OR att delade turer ska tas bort. Vi har sagt att vi vill utreda hur stort problemet med delade turer är och därefter minska antalet turer. Vi behöver se vilka konsekvenser ett genomförande får innan ett sådant beslut tas. Vad kommer det kosta? Hur kommer personalen påverkas? Personal kommer troligtvis tvingas byta arbetsplats under dagen vilket vi vet att många ogillar.

Thony nämnde inte i sitt svar att kommunstyrelsen beslutat om följande efter en motion från oss socialdemokrater:

• Att en utredning genomförs, av hur många som arbetar med delade turer samt hur ofta detta sker, inom Hagfors kommun

• Att kommunen därefter tar fram en plan på hur antalet delade turer ska minskas, med målet att de helt ska tas bort.

• Att utredning tillsammans med en plan för hur delade turer ska minskas, redovisas till KF senast oktober 2019

Förhoppningsvis kommer vi i höst kunna ta ställning till hur vi går vidare i frågan om delade turer i Hagfors när utredningen är klar. Då kanske OR presenterar ett konkret förslag som övriga partier får ta ställning till?

Pernilla Boström (S), vice ordförande individ och omsorgsutskottet och Tomas Pettersson (S), oppositionsråd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.