Hoppa till huvudinnehållet

Detta krävs för att lyckas med vården

Publicerad:
Utgå från patienten. Regionerna bör lära sig av de nya aktörerna såsom nätläkare och inte motarbeta dessa. Risken är annars att patienten ändå vill nyttja en bättre produkt, skriver Kristoffer Kenttä. Foto: Privat

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Primärvården behöver stärkas och bli första instans både för att nyttja resurserna bättre men också för att koordinera helheten för multisjuka patienter, skriver Kristoffer Kenttä.

Välmående består både av fysisk hälsa (att leva länge) och psykisk hälsa (att leva lyckligt). Medellivslängden har ökat under lång tid samtidigt som det rapporteras att den psykiska ohälsan ökar. Det är svårt att som patient förstå var man ska söka vård, vilket troligtvis är ett resultat av låg tilltro till primärvården och att sjukvården blivit alltmer sjukhustung.

Traditionellt har sjukvården fokuserat på att behandla sjuka men en ökad medvetenhet om preventiva insatser har lyfts då hälsobeteende står för cirka 30 procent av hälsoutfallet. Patienter söker också i högre utsträckning själv information och ställer högre krav på tillgänglighet och val av behandling.

Nya aktörer såsom nätläkare har etablerats som ett svar på den tillgänglighetsbrist som uppfattas inom primärvården. En diskussion pågår om alltför god tillgänglighet får undanträngningseffekter och ersättningsnivån sänktes nyligen från 650 till 500 kronor. Apple Health och Amazon Haven är aktörer som också snart kommer att komma på allvar.

Upphandling av nya journalsystem pågår på flera håll i landet där bättre stöd för vårdpersonal och utbyte av information mellan olika aktörer tros kunna förbättra effektiviteten. Här finns samtidigt begränsningar i patientdatalagen när det gäller utbyte av information.

En omställning av sjukvården är nödvändig och tre stora förändringsprojekt pågår: God och nära vård, som leds av Anna Nergårdh som handlar om att stärka primärvården. Nationell kunskapsstyrning, som leds av Mats Bojestig som handlar om att utveckla och sprida bästa möjliga kunskap för en jämlik och resurseffektiv vård. Samt Högspecialiserad vård och nivåstrukturering, som är en fortsättning på utredningen Träning ger färdighet av Måns Rosén.

Vad krävs då för att lyckas? Primärvården behöver stärkas och bli första instans både för att nyttja resurserna bättre men också för att koordinera helheten för multisjuka patienter. Ledarskap och arbetsmiljö inom primärvården kommer att vara avgörande för en lyckad omställning.

Att stötta arbetssätten med nya digitala verktyg är att eftersträva. Viktigt är att krav ställs på nationella standarder för att inte skapa inlåsningseffekter. Patientdatalagen behöver också ses över för att möjliggöra utbyte av information mellan olika aktörer.

Nivåstrukturering är en förutsättning för att klara framtidens vårduppdrag. Här behöver de sex stora sjukvårdsregionerna sätta sig ner med sina regioner och komma överens om en målbild och vägen dit. Fokus på förändringsledning under arbetets gång kommer att vara avgörande.

Utgå från patienten. Regionerna bör lära sig av de nya aktörerna såsom nätläkare och inte motarbeta dessa. Risken är annars att patienten ändå vill nyttja en bättre produkt vilket driver utvecklingen mot abonnemang och försäkringar. Vill vi hamna i ett försäkringsbaserat system såsom USA som lägger cirka 17 procent av BNP på sjukvård?

Kristoffer Kenttä

Legitimerad läkare

Artikeltaggar

DebattPrimärvårdSjukvård