OR behöver stöd från andra partier

Insändare
PUBLICERAD:

Svar på insändare från Monica och Bo Viklund, NWT 30/7 2019.

Monica och Bo Viklund tar i sin insändare upp frågan om delade turer för personalen inom vård och omsorg i Hagfors kommun.

Oberoende realister har i sitt program att de delade turerna ska bort, men partiet styr i minoritet och behöver stöd från andra, skriver talespersonen Thony Liljemark.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Oberoende realister (OR) som styr Hagfors kommun har i sitt program att de delade turerna ska bort. OR styr dock i minoritet vilket betyder att vi behöver stöd av övriga partier för att få igenom våra frågor.

OR har styrt kommunen i sju månader och under den korta tiden har vi bland annat lyckats få igenom en budget för 2020 med stark OR-prägel där vi bland mycket annat fick igenom att ta bort den så kallade minutplaneringen på kommunens särskilda boenden, något en majoritet av personalen önskat. Detta är en stor förbättring av vård- och omsorgspersonalens arbetsvillkor!

OR kommer under de kommande åren att driva frågan om att också få bort de delade turerna inom vård och omsorg som ytterligare ett led i att skapa bättre arbetsvillkor för personalen samt på så sätt också göra kommunen till en attraktivare arbetsgivare vilket är helt nödvändigt om vi ska klara att rekrytera den personal som behövs framöver.

Men som sagt, OR styr i minoritet och behöver därför stöd av övriga partier för att denna förbättring ska kunna genomföras.

Thony Liljemark, talesperson i vård- och omsorgsfrågor för OR

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.