Ge studenter en egen boendeform

Debatt
PUBLICERAD:
Tyvärr hindras många blivande studenter att flytta till de bästa universiteten och högskolorna på grund av en akut bostadsbrist i många studentstäder, skriver Naod Habtemichael.
Foto: Hamid Ershad Sarabi
Eftersom en studentbostad är ett boende under en begränsad tid, är det på tiden att studentbostäder blir en egen boendeform i lagstiftningen. Det är rimligt att en genomgångsbostad inte har samma strikta krav som en vanlig bostad, skriver Naod Habtemichael.

Den 11 juli fick tusentals blivande studenter sina antagningsbesked. Det är glädjande att så många unga vuxna väljer att söka sig till den akademiska banan. En examen är inte bara grunden för ett bra liv utan också det fundament samhället vilar på. Men ett positivt antagningsbesked innebär i många fall även en flytt till universitetsorten. Tyvärr hindras många blivande studenter att flytta till de bästa universiteten och högskolorna på grund av en akut bostadsbrist i många studentstäder.

Vägen till ett första boende är snårig. Studenter från resurssvaga hem har endast en dysfunktionell hyresmarknad att vända sig till, och allt för ofta innebär det en osäker andrahandsmarknad. Det är en marknad som kantas av oförutsägbarhet och stigande priser. Situationen är så illa att många tvingas tacka ja till sin studieplats utan att vara säkra på om de har ett boende eller, ännu värre, tacka nej till sin studieplats på grund av osäkerheten om de kommer få ett boende i tid. Tyvärr har bostadsfrågan blivit en fråga som sätter stopp för klassresor.

Det är inte bara enskilda människors förhoppningar och drömmar som riskerar att utebli – utan det är även Sveriges konkurrenskraft som hotas när driftiga unga vuxna inte kan utbilda eller specialisera sig.

Oavsett regering har det i flera decennier drivits en politik där förutsättningar för fler bostäder och en ökad rörlighet konsekvent har prioriterats ned. Det har inte byggts tillräckligt många bostäder, men framför allt används inte det befintliga bostadsbeståndet på ett effektivt sätt. För att förbättra situationen vill Centerstudenter därför att bostadsminister Per Bolund (MP) kallar till nya bostadspolitiska samtal mellan riksdagspartierna.

Vår ingång är att plocka de lägst hängande frukterna först. Eftersom en studentbostad är ett boende under en begränsad tid, är det på tiden att studentbostäder blir en egen boendeform i lagstiftningen. Det är rimligt att en genomgångsbostad inte har samma strikta krav som en vanlig bostad. Alldeles för tuffa regleringar när det gäller ytor, buller och tillgänglighet drabbar nämligen studenter utan ett tak över huvudet allra hårdast.

För att få bukt med problemen behöver bostadsmarknaden färre regleringar och en friare hyressättning.

Naod Habtemichael

Förbundsordförande Centerstudenter

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.