Karlstad behöver en mer aktiv landsbygdspolitik

Debatt
PUBLICERAD:
I vårt budgetförslag avsätter vi medel för byggvisionerna för de mindre tätorterna och vill bland annat se över fritidshusområden för att möjliggöra fler permanentboenden, skriver Linda Larsson, Anders Tallgren och Håkan Holm Alteblad.
Foto: Christer Wik
Vi vill att det tas fram ett landsbygdsprogram för jobb och tillväxt i hela kommunen, som ett komplement till den kommunala serviceplan som just nu arbetas fram, skriver Linda Larsson, Anders Tallgren och Håkan Holm Alteblad.

När vi Socialdemokrater pratar om Karlstad, så menar vi hela kommunen. Det kan lätt uppfattas som att kommunens mindre tätorter glöms bort i debatten, när ordvalet ständigt är ”Karlstad”. Men för oss är det enkelt. Karlstad är synonymt med hela kommunen och därför vill vi, till skillnad från det blågröna minoritetsstyret, rikta medel specifikt till tätorterna utanför centralorten Karlstad.

Våra ytterområden och kransorter är en viktig del av kommunens utveckling och attraktivitet. Det finns ett folkligt engagemang för orterna och för att understödja engagemanget och drivkraften som finns där vill vi, i dialog och samverkan med medborgare och föreningar på orten, avsätta en miljon vardera till Väse, Molkom, Vålberg, Edsvalla, Ulvsby, Skåre och Alster/Skattkärr, som ska användas till åtgärder som lyfter orten.

Vår breda satsning på landsbygden och de mindre tätorterna i kommunen, totalt alltså sju miljoner kr, ska ställas mot det blågröna minoritetsstyrets ensidiga satsning på landsbygdsmedel. Nu höjer man den potten från 500 000 kr till en miljon, men det är fortfarande en smal målgrupp som kan komma åt de pengarna. Då tycker vi att det är bättre med bredare satsningar, som kommer fler människor till del.

Ofta kritiseras vi av den styrande minoriteten för att avstå från översiktsplanarbetet. Det är inte sant. Vi har bara valt ett annat tillvägagångssätt. Vi har valt att stå utanför översiktsplanerådet, där det bara sitter förtroendevalda och istället lagt motsvarande mötestid på träffar med medborgare i olika områden. Under våren inledde vi en dialogturné, där vi träffar medborgarna i just dessa orter för att ta reda på hur de själva vill att orten ska utvecklas.

I vårt budgetförslag avsätter vi medel för byggvisionerna för de mindre tätorterna och vill bland annat se över fritidshusområden för att möjliggöra fler permanentboenden. För exempelvis Ulvsby, skulle det vara oerhört mycket mer attraktivt, än en bergtäkt.

Vi vill att det tas fram ett landsbygdsprogram för jobb och tillväxt i hela kommunen, som ett komplement till den kommunala serviceplan som just nu arbetas fram. Det är viktigt att de företag som finns i våra tätorter, får samma uppmärksamhet och service som företagen i tätorten Karlstad. Allt annat vore orättvist. Således är det även viktigt att bredband och kollektivtrafik fungerar i hela kommunen. Pålitliga internetuppkopplingar och kollektivtrafikförbindelser är idag ett måste för såväl företag som privatpersoner och det är lätt att hamna i såväl digitalt som fysiskt utanförskap om de infrastrukturerna inte fungerar.

Med en reviderad markpolicy och mer aktiv politik när det gäller köp och försäljning av mark så kan bostäder byggas och företag etableras i hela kommunen.

Socialdemokraterna i Karlstad vill också utreda en eventuell omlokalisering av de kommunala verksamheterna. Det skulle betyda mycket för kommunens mindre tätorter om den kommunala närvaron inte bara finns på pappret. Den faktiska, fysiska närvaron bör finnas i hela kommunen. Och att decentralisera och utlokalisera kommunal verksamhet skulle sannolikt bidra till en större känsla av gemenskap i hela kommunen. Att säkerställa möteslokaler för föreningslivet är också viktigt för en levande kommun. Därför har vi bland annat drivit frågan om allaktivitetshus på såväl Kronoparken, som Skåre och Edsvalla.

Tillsammans utvecklar vi framtidens Karlstad.

Linda Larsson (S)

Oppositionsråd

Anders Tallgren (S)

Oppositionsråd

Håkan Holm Alteblad (S)

Förste vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.