Besöksnäringen kan skapa jobb för fler

Debatt
PUBLICERAD:
Men många besöksnäringsföretagare ser potential att anställa fler, om företagens villkor blir bättre, skriver Jonas Siljhammar.
Foto: Peter Jönsson
Över var sjätte sommarjobb skapas i näringen och det gör den till den mest sommarjobbsintensiva av alla. För en mycket stor del är det första jobbet som skapar den så viktiga arbetslivserfarenheten, skriver Jonas Siljhammar.

Besöksnäringen i Sverige skapar sommarjobb till över 20 000. För många är det den första viktiga arbetslivserfarenheten. Men fler kunde ha fått möjligheten med rätt politik.

Svenska hotell, restauranger, nöjesparker och andra delar av besöksnäringen skapar sommarjobb till över 20 000, visar siffror från SCB som Visita, besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation, tagit fram. Över var sjätte sommarjobb skapas i näringen och det gör den till den mest sommarjobbsintensiva av alla. För en mycket stor del är det första jobbet som skapar den så viktiga arbetslivserfarenheten. Men många besöksnäringsföretagare ser potential att anställa fler, om företagens villkor blir bättre.

• Färre och enklare regler

Företagare i besöksnäringen har över 350 regler att förhålla sig till, enligt en rapport från Tillväxtverket. Allt från tillstånd för att sätta upp skyltar till serveringstillstånd, till ansvar för en rökfri utemiljö. I genomsnitt lägger svenska företagare tio timmar i veckan på administration. Tid som kunde användas för att utveckla företaget.

• Avskaffa personalliggaren

Personalliggaren infördes för att komma åt svartarbete i kontantbranscher. Idag betalas färre än 10 procent av restaurangbesöken med kontanter och systemet saknar effekt, enligt utredning från HUI. Dessutom ger enkla misstag, som att skriva med fel penna, tiotusentals kronor i kontrollavgifter trots att ingen misstänker något fusk. Bara besöksnäringens företag betalade under förra året över 13 miljoner kronor.

• Inför Rättviksmodellen

Modellen innebär att kommunen tar en rådgivande roll, inte bara en kontrollerande och att kontakten med företag genomsyras av dialog. Genom att stödja företag att göra rätt vågar fler förverkliga sina idéer, vilket skapar växande besöksnäring och fler jobb.

Besöksnäringen skapar tiotusentals jobb under sommarmånaderna. Vi finns, utvecklas och skapar jobb i hela landet. Många går till unga och nyanlända och för en del blir det starten på en livslång karriär i näringen. Men med rätt politik för färre och enklare regler skulle fler få möjligheten.

Jonas Siljhammar

Vd, Visita

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

REKOMMENDERAT FÖR DIG