Inga frikort för våldtäkt

Ledare
PUBLICERAD:
Skall aldrig vara för sent att straffa.
Foto: Björn Larsson Ask / SvD / TT
När är det rimligt att en våldtäktsman inte längre skall kunna åtalas för sitt brott? Förmodligen är det rimliga att göra som Moderaterna föreslår och helt slopa preskriptionstiden för våldtäkt.

Hela riksdagen står redan bakom ett kommande förslag att ta bort preskriptionstiden för grova sexualbrott mot barn. Förslaget var tidigare aviserat till juni men har till synes blivit försenat då regeringen ännu inte har lagt fram det för riksdagen. I sak är det dock strikt av godo.

Förslaget har dock inte undgått kritik, då framför allt från jurister. Tunga remissinstanser som Justitiekanslern, Justitieombudsmannen och Sveriges advokatsamfund har alla sagt nej till förändringen. Ett av skälen är att preskriptionstiden för sexualbrott mot barn inte börjar räknas förrän målsäganden har fyllt 18 år. Det gör att det faktiska värdet av förlängningen kan anses ringa.

Barn är den mest skyddsvärda gruppen i samhället. Vuxenvärlden har ett särskilt ansvar att skydda dem från övergrepp och en skyldighet att straffa dem som ändå förgriper sig på barn. Att hela riksdagen sluter upp kring förslaget är berömvärt. Kan det göra att en enda förövare extra får det straff vederbörande förtjänar är förändringen väl värd att genomföra.

Detsamma gäller också för Moderaternas förslag. Sexualbrott mot barn må vara bland de grövsta brott vi kan föreställa oss, men våldtäkter mot vuxna placerar sig också högt. Det är bland det allra värsta man kan utsätta en annan människa för.

Mot båda förändringarna kan anföras att det handlar om relativt tidskänsliga brott. Utan bevissamling kort tid efter brottet har rättsväsendet svårt att straffa förövarna. Det är därför så mycket möda läggs på att försöka skapa en kultur där det är normalt att polisanmäla direkt. Väntar man kommer ord att stå mot ord, vilket i normalfallet inte är tillräckligt för att låsa in någon.

I dag är preskriptionstiden för våldtäkt 10 år, 15 för grov våldtäkt. I de allra flesta fall kommer en förlängd preskriptionstid inte att spela någon roll alls. Men i ett fåtal fall kan det få stor betydelse. Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell hänvisar till ett fall från tidigare i år då en våldtäkt mot en åttaårig flicka 1995 nu kunnat klaras upp med hjälp av ny DNA-matchningsteknik.

Moderaternas förslag lär möta samma kritik som det gällande sexualbrott mot barn, inklusive att brott med samma straffvärde bör inte ha olika preskriptionstid. Det är trots allt en rimlig invändning. Men det löses kanske bäst genom att öka straffvärdet för såväl sexualbrott mot barn som våldtäkter. Få anser ändå att straffen som delas ut motsvarar brotten så en skärpning vore på sin plats.

Att ta bort preskriptionstiden för våldtäkter kanske aldrig kommer att spela någon roll. Men det kan göra det. Det bör vara tillräckligt. Alla som har utfört en våldtäkt förtjänar att dömas, och alla som har utsatts för en våldtäkt förtjänar upprättelse.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.