Öppna förskolan – en väg in i samhället för utrikes födda kvinnor

Debatt
PUBLICERAD:
Genom att anpassa verksamheten till de som bor i närområdet kan öppna förskolan bli en väg in i samhället för en stor grupp som annars riskerar att isoleras, skriver Anders Knape.
Foto: Hans Alm
Sedan ett drygt år driver SKL satsningen Öppen förskola för språk och integration. Målet är att påskynda etableringen för utrikes födda kvinnor och öka deltagandet i förskolan, skriver Anders Knape.

Varje torsdag går Leah till öppna förskolan med sin tiomånaders bebis. Då är det undervisning i svenska. Och hon vill lära sig svenska, hon vet att språket är den viktigaste nyckeln för ”att bli svensk”. Hon ska försöka gå dit en tisdag också. Då är en studievägledare från kommunen där. Och Leah vill studera när hennes bebis börjar på förskolan.

Berättelser som ovan äger rum varje vecka i Sverige. En kartläggning av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att allt fler kommuner erbjuder öppen förskola med riktade integrationsinsatser, ofta språkstöd men också samhällsinformation.

Potentialen till utveckling är stor. 200 av landets kommuner har öppna förskolor, varav 20 i Värmlands län. I drygt 100 kommuner pågår redan språkundervisning eller andra integrationsinsatser. Det innebär stora vinster för individ och samhälle.

Undersökningar visar att utrikes födda kvinnor arbetar i lägre grad än såväl utrikes födda män som personer födda i Sverige. Den öppna förskolan har bättre möjligheter att nå dessa kvinnor än många andra verksamheter.

I många kommuner samverkar den öppna förskolan med mödravårds- och barnavårdscentralen, socialtjänsten, förskolan och ideella föreningar. Det är bra. Nästa steg är att göra som allt fler öppna förskolor – att få in undervisning i svenska i verksamheten. Språket är ju nyckeln till delaktighet i samhället.

Genom att anpassa verksamheten till de som bor i närområdet kan öppna förskolan bli en väg in i samhället för en stor grupp som annars riskerar att isoleras. För att lyckas är det centralt att den öppna förskolan ses som en resurs av kommunens politiker och tjänstemän. Det säkrar en långsiktig och uthållig verksamhet.

Sedan ett drygt år driver SKL satsningen Öppen förskola för språk och integration. Målet är att påskynda etableringen för utrikes födda kvinnor och öka deltagandet i förskolan. Satsningen är en överenskommelse med regeringen. Vi ser att potentialen att utveckla verksamheten är stor.

Leah vill mer än att lära sig svenska. Hon vill studera och sedan arbeta. Hon vill att hon och hennes familj ska bli en del i det svenska samhället. Den öppna förskolan kan vara ett viktigt steg på vägen.

Anders Knape

Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.