Konstgräsförslaget kan bli kostsamt för kommunerna