Fastighetsägarna vill hjälpa fler i fastighetsbranschen ta täten för globala målen

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Det har förutom en minskad klimatpåverkan gett en minskad energikostnad för den enskilde och nya smarta energilösningar bidrar till ett ökat fastighetsvärde, skriver Maria Frisk.
Foto: Hasse Holmberg / TT
Med ett långsiktigt perspektiv på fastighetsägandet finns ett naturligt engagemang för att bidra till ett mer hållbart samhälle med trygga, säkra och levande stadsdelar med attraktiva bostäder och lokaler, skriver Maria Frisk.

Riksdagen har ett uppsatt mål om att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Vi ska också ha 50 procent effektivare energianvändning år 2030. Vi har nationella miljömål och mål för fossilfrihet. Vi har också genom Agenda 2030, 17 globala mål för hållbar utveckling. Det är ett stort fokus på hållbarhetsfrågor i allt fler branscher just nu.

Fastighetsbranschen har sedan tidigare visat sig som en av de bättre i klassen när det handlar om klimatpåverkan. Från 1990 till 2014 hade utsläppen av växthusgaser från uppvärmning av bostäder och lokaler minskat med hela 88 procent. Det har förutom en minskad klimatpåverkan gett en minskad energikostnad för den enskilde och nya smarta energilösningar bidrar till ett ökat fastighetsvärde. Det är utifrån det kanske inte särskilt förvånande att flera fastighetsägare nu ser sig om efter en fortsättning på sitt energieffektiviseringsarbete och breddar engagemanget i hållbarhetsfrågor. Förhoppningen är såklart att vi ska vara lika bra när det gäller de globala målen.

Med ett långsiktigt perspektiv på fastighetsägandet finns ett naturligt engagemang för att bidra till ett mer hållbart samhälle med trygga, säkra och levande stadsdelar med attraktiva bostäder och lokaler. De globala målen med till exempel jämställdhet, anständiga arbetsvillkor, hållbara städer och hållbar konsumtion och produktion bidrar inte bara till ett mer hållbart samhälle utan också till ett bättre företagande och bättre affärer.

Attraktiva, trygga stadsdelar ger bättre fastighetsvärden än i utsatta otrygga områden, vilket gör att frågor som trygghetsskapande åtgärder, som först verkar långt ifrån frågor för fastighetsföretagare, blir en lika naturlig del i hållbarhetsarbetet som sopsortering och energifrågor.

Som vanligt är det några fastighetsföretag som har tagit på sig ledartröjan och en rad andra som följer efter. Goda exempel från de som går före är oerhört viktigt för branschen som helhet, inte minst för att förstå vad som behöver göras för att underlätta för att fler ska genomföra åtgärder för att nå målen. Behöver vi tänka nytt när det gäller upprustning och renovering? Är det mer lönsamt att tänka hållbart vid renovering? Hur jobbar vi på bästa sätt med sociala frågor i bostadsområden?

Från organisationen Fastighetsägarna är det naturligtvis en av alla de saker som vi ska jobba med, se till att förutsättningarna för att jobba med globala målen är så bra de bara kan bli, för fastighetsbranschen har stora möjligheter att göra skillnad.

Maria Frisk

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.