Direktlinje med mellanlandning

Debatt
PUBLICERAD:
Om man ser på Stockholmsregionen som kan betraktas som lite av ett ekonomiskt nav med dess näringsliv och statsapparat, så tror jag inte att de upplever sig hämmade av att ha Arlanda som avstamp ut till övriga världen, skriver Urban Bergström.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Lägg resurserna på och utveckla det som redan finns, så kanske ni kan utöka antalet avgångar, fylla planen och göra världen ännu mer tillgänglig för värmländskt näringsliv och andra än vad som varit fallet tidigare, skriver Urban Bergström.

Under en längre tid har ledande kommunala politiker samt ledningen för Karlstads flygplats, förlåt Karlstad Airports ledning, hävdat att en flyglinje till Frankfurt är avgörande för Värmlandsföretagens framtid. Enligt kommunalrådet Nissers uttalande i tv och tidningar måste företagarna numera åka med egen bil till Arlanda för att ta sig vidare ut i världen. Man vill få läget att framstå som att regionens företag är näst intill avskärmade från omvärlden på grund av den nedlagda Frankfurtlinjen.

Med detta i åtanke undrar man om kommunalrådet är medveten om de flyglinjer som redan finns. Om han knappar in Karlstad Airports hemsida går det att läsa följande. "Nå hela världen med vår reguljärtrafik! Med flygbolaget Air Leap har du möjlighet att flyga från Karlstad till Stockholm Arlanda Airport upp till fyra gånger om dagen, sex dagar i veckan."

Om man ser på Stockholmsregionen som kan betraktas som lite av ett ekonomiskt nav med dess näringsliv och statsapparat, så tror jag inte att de upplever sig hämmade av att ha Arlanda som avstamp ut till övriga världen. Det känns som att de tycker det är fullt tillräckligt. Därför är det svårt att förstå att Arlanda inte skulle räcka till för det värmländska näringslivet, utan man är i behov av ytterligare en "hub" i form av Frankfurt.

Ett argument som framförts för Frankfurt är att det behövs en direktlinje ut i Europa. Så vad innebär då detta, om vi tar ett exempel med en resa från Karlstad till London. Med direktalternativet via Frankfurt blir rutten Karlstad-Jönköping-Frankfurt-London. Med Arlandaalternativet blir rutten Karlstad-Arlanda-London.

Det finns bara ett fall när Frankfurtalternativet blir lika direkt som Arlandaalternativet och det är när slutdestinationen är Frankfurt. Ska man till vårt lands norra delar eller övriga Norden borde Arlandaalternativet vara att föredra framför Frankfurtalternativet.

Lägg resurserna på och utveckla det som redan finns, så kanske ni kan utöka antalet avgångar, fylla planen och göra världen ännu mer tillgänglig för värmländskt näringsliv och andra än vad som varit fallet tidigare.

Om motivet för en Frankfurtlinje är vad man säger och inget annat är det på sin plats att kommunalrådet och flygplatsledningen presentera de konkreta argumenten inklusive ekonomin, som gör att endast Arlanda som "hub" inte är tillräckligt för det värmländska näringslivet.

Urban Bergström

Frågande värmlänning

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.