Replik: Oseriös energidebatt av Centern

Debatt
PUBLICERAD:
Reaktorerna som nu byggs i finska Olkiluoto har blivit förhållandevis dyra därför att de är av en effektivare och säkrare typ (generation 3+) som inte byggts tidigare, skriver Anders Andersson.
Foto: Robert Henriksson / SvD / TT
Ska därför dagens enorma fossilberoende minska samtidigt som världens elbehov ökar bör vi satsa på att utveckla alla koldioxidneutrala energikällor, inklusive fjärde generationens kärnkraft, skriver Anders Andersson.

Svar till Rickard Nordin (NWT 4/7).

Centerpartiets energi- och klimatpolitiska talesperson Rickard Nordin hävdar ensidigt och kategoriskt i repliken Kärnkraften är dyr och opålitlig att det är fel att satsa på ny kärnkraft och att förnybara energikällor tillgodoser våra elbehov.

Ingen vet dock i dagsläget vad ny kärnkraft kostar och om den är opålitlig. Reaktorerna som nu byggs i finska Olkiluoto har blivit förhållandevis dyra därför att de är av en effektivare och säkrare typ (generation 3+) som inte byggts tidigare. De baseras dock i grunden på samma teknik som praktiskt taget dagens alla kärnreaktorer, som är av generation 2. Den tekniken är på sikt ohållbar eftersom bränslet uran som i dag används är begränsat. Om torium blir ett reaktorbränsle ökar dock de långsiktiga möjligheterna för generation 3+.

En nackdel med våra traditionella kärnreaktorer är att bränslet används ineffektivt och att de skapar relativt stora mängder radioaktivt avfall som måste hanteras och slutförvaras under hundratusentals år. Dessutom är kärnreaktorerna stora (1 000 MW) och komplicerade anläggningar, som vid avbrott skapar stor elbrist.

Fjärde generationens reaktorer bygger på en annan effektivare teknik. Det högaktiva avfallet som dagens reaktorer skapar och som måste slutförvaras kan i fjärde generationens reaktorer fortsätta att klyvas, vilket innebär att bränslet används hundra gånger effektivare än i dagens reaktorer. På sätt och vis kan reaktorerna betraktas som förnybara energikällor eftersom de under flera hundra år kan återanvända avfallet dagens reaktorer skapat. Samtidigt produceras betydligt mindre långlivat avfall som ”bara” kräver ett slutförvar på tusen år.

Fjärde generationens reaktorer kan också göras betydligt mindre (50 MW) och konstrueras som inkapslade moduler med oåtkomligt bränsle. Hela modulen slutförvaras när bränslet är förbrukat.

På KTH har utvecklingen av fjärde generationens reaktorer kommit så långt att de är redo att bygga en forskningsreaktor. Forskning och utveckling omfattar även en säker och hållbar infrastruktur kring allt som berör elproduktion med fjärde generationens kärnkraft, som följande länk berättar mer om: https://www.energiforsk.se/info/vara-trycksaker-och-annat-informationsmaterial/fjarde-generationens-karnkraft/

Liksom Rickard Nordin skriver har vi utmärkta förnyelsebara energisystem i form av biokraft och vattenkraft, som även har sina miljömässiga baksidor. Alla länder är dock inte lika energimässigt gynnade som oss i Sverige. Ska därför dagens enorma fossilberoende minska samtidigt som världens elbehov ökar bör vi satsa på att utveckla alla koldioxidneutrala energikällor, inklusive fjärde generationens kärnkraft.

Därför är det tråkigt och närapå oroväckande när en etablerad företrädare för ett riksdagsparti ger uttryck för onyanserade och svepande åsikter och samtidigt svartmålar ny kärnteknik med katastrofer i äldre kärnkraftverk. Klimatet kräver en seriös och öppen debatt som förutsättningslöst diskuterar alla energialternativ.

Anders Andersson

Lärare, Skoghall

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.