Svenska folket saknar förtroende för invandringspolitiken

Debatt
PUBLICERAD:
Att vara för en låg, stram och kontrollerad invandring är inte rasistiskt, det är sunt förnuft och det är ett måste, skriver Emil Johansson.
Foto: Fredrik Finnebråth
Invandringen till Sverige måste hållas på väldigt låga nivåer – inte bara så länge det finns krig i världen. Våra system måste bli strama och permanenta, skriver Emil Johansson.

Svenska folket saknar förtroende för politiken i invandringsfrågan. Den saken är tydlig. Politiken har svängt fram och tillbaka – ena stunden har man slagits för öppna gränser och kastat hat och rasiststämplar i ansiktena på de som ifrågasatt om Sverige klarar av en så massiv invandring, andra stunden har man skärpt några regler för att fly undan kritik – för att sedan införa undantag efter undantag tills man är tillbaks i samma situation.

Det här måste få ett slut – Sverige måste strama åt migrationspolitiken rejält – och det permanent. Systemet måste ändras så att vårt stöd framförallt ges på plats, att asyl söks på plats och inte i Sverige, att flyktinginvandring sker genom låga kontrollerade kvoter och att det är de i störst behov av skydd som ska vara i fokus.

Invandringen till Sverige måste hållas på väldigt låga nivåer – inte bara så länge det finns krig i världen. Våra system måste bli strama och permanenta. När vi i Sverige pratar invandring så är den överlägset största gruppen asylsökande flyktingar och det är de systemen som vi måste ta kontroll över och där vi också måste strama åt rejält.

Till att börja med ska en sak göras väldigt klar – flyktingpolitik handlar om att ge hjälp och skydd åt dem som flyr, inte om att ”skapa mångfald” i Sverige eller att öka den arbetsföra befolkningen. Att försvara en flyktingpolitik som tar gigantiska summor pengar från välfärden men framförallt ifrån biståndshjälp till miljontals offer i krigsdrabbade områden för att betala för att de som har pengar och resurser ska kunna ta sig till Sverige – det är skamligt.

Om vår flyktingpolitik ska vara mänsklig så måste den först och främst utgå ifrån att vårt stöd framförallt ska riktas till UNHCR genom bistånd för att se till att skapa en så dräglig situation för de som bor i fattiga områden och gigantiska flyktingläger. För det andra måste systemet för vårt flyktingmottagande ändras – vi måste byta ut det system vi har i dag mot ett kvotsystem där vi sätter en bestämd väldigt låg kvot för hur många vi ska ta emot varje år och då är det de flyktingar som FN anser vara mest utsatta som ska ha förtur. För det tredje måste vi strama åt våra övriga regler kring bl a anhöriginvandring på samma sätt som Danmark, Norge och Finland så att samma regler gäller i hela Norden.

Att vara för en låg, stram och kontrollerad invandring är inte rasistiskt, det är sunt förnuft och det är ett måste.

Vi måste för att se till att vi stoppar och kraftigt kapar vårdköerna. Vi måste för att ha råd med fler poliser för att lösa alla vålds- och sexualbrottsfall och för att öka tryggheten på landsbygden. Vi måste för att vi ska kunna slå tillbaka mot den islamistiska hederskultur som växer i våra förorter. Vi måste för att vi ska kunna trycka tillbaks de bilbrännande ligistgäng som härjar i våra städer. Vi måste för att vi ska kunna integrera de som redan är här.

Emil Johansson

Kristdemokratisk debattör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.