Prioritera tågsträckan Oslo-Karlstad-Stockholm

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Därför har vi istället föreslagit alternativa investeringar där kapacitetsbristen i stamnätet byggs bort samtidigt som mer lönsamma projekt i fler regioner kan förverkligas. Bland dessa ser vi gärna en satsning på att halvera restiden mellan Stockholm och Oslo via Karlstad, skriver Daniella Waldfogel och Carl Göransson.

Tåg har byggt Sverige och bidragit till att vi i dag tillhör några av världens mest konkurrenskraftiga och hållbara länder. Det har lagt grunden till att företagare i städer runt om i landet kan vara med och bidra till export, forskning och innovation. Utan exempelvis stambanorna hade vi inte varit där vi är i dag.

De höghastighetsbanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö som nu planeras kommer däremot inte fylla den viktiga funktionen. Restiden förkortas endast marginellt, klimatnyttorna är väldigt magra och kan inte räknas hem förrän om många årtionden och samtidigt är investeringskostnaden väldigt stor.

Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare.
Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare. Foto: Stockholms Handelskammare

Bara spåren beräknas kosta 230 miljarder kronor och därefter tillkommer kostnader för stationsbyggnader, anslutande infrastruktur, nya tåg och annat. Därför bedöms projektet vara mycket olönsamt för samhällsekonomin. Enligt Trafikverkets underlag till Sverigeförhandlingen så får man endast tillbaka 37 kronor på varje investerad hundralapp.

Stockholms Handelskammare menar att höghastighetstågen skapar en stor obalans om gigantiska investeringar i infrastruktur viks för ett fåtal städer i södra Sverige. Den uppenbara risken är att andra regioners angelägna investeringar tvingas stryka på foten och att underhåll blir lidande.

Carl Göransson, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare.
Carl Göransson, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare. Foto: Stockholms Handelskammare

Därför har vi istället föreslagit alternativa investeringar där kapacitetsbristen i stamnätet byggs bort samtidigt som mer lönsamma projekt i fler regioner kan förverkligas. Bland dessa ser vi gärna en satsning på att halvera restiden mellan Stockholm och Oslo via Karlstad. Det skulle inte bara ge betydligt snabbare restid från den ena huvudstaden till den andra, utan även gynna resandet till och från Värmland.

Inom ramen för vårt alternativa paket kan vi även finansiera 150 000 publika laddstolpar för elektriska fordon som subventioneras till 50 procent av sin kostnad. För Värmlands del skulle det innebära 4 120 laddstolpar. Vi tror att det vore ett bättre sätt att skapa förutsättningar för större delar av landet.

Tåg kan under rätt förutsättningar vara viktiga för att skapa tillväxt och bygga ihop regioner. Smarta satsningar främjar tillväxt och utveckling, försäkrar att arbetspendlingen sker på ett hållbart sätt och ökar punktligheten på svenska spår. Men då måste pengarna prioriteras rätt.

Idén om höghastighetståg måste snart nå sin ändstation.

Daniella Waldfogel

Näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare

Carl Göransson

Näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare

Artikeltaggar

DebattInfrastrukturJärnvägKarlstadKommunikationerOsloOslo-Sthlm 2.55StockholmStockholms handelskammareTågtrafikVärmlands län

Läs vidare