Ledningen saknar förståelse - “skamligt”

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Tobias Kjellberg. På riktigt. Det är så otroligt sorgligt och tröttsamt. Som hälso- och sjukvårdsdirektör har du under dig ett antal medarbetare, som sysslar med verksamhet som berör många, de allra flesta faktiskt någon gång i livet.

Det är verksamhet som berör och upprör och omskrivs i media. Ofta i negativa ordalag, när något gått snett eller inte fungerar som det ska. Nu senast akutmottagningen på Centralsjukhuset (bl.a. NWT 5 juli). Igen. Som förra sommaren.

Maria är besviken över hur ledningen för sjukvården i Värmland agerar.
Foto: Helena Karlsson

Du har där personal som tydligen verkar bry sig, om patienterna, om hur verksamheten mår och fungerar, om hur de själva mår. Du har personal som försöker, att bli lyssnade till och få till förändring.

Du har enheter, många enheter med hög personalomsättning och personalbrist och missnöje.

Men mycket fungerar också bra, fantastiskt bra. Tillsammans gör vi mycket bra för våra patienter som vi känner stolthet och glädje inför, och får detsamma tillbaka - från våra patienter.

Att jobba inom sjukvården är fantastiskt. Och förfärligt. Och när det är just förfärligt, med behov av förändring vill man bli sedd, förstådd, lyssnad till och tagen på allvar.

Att förändring är svårt och att stora utmaningar finns tror jag att vi alla förstår. Men att från ledningen bli bemött med sådan total avsaknad av förståelse och mellan raderna ett ifrågasättande av den egna upplevelsen av situationen är inget annat än en stor skam.

Man behöver känna förtroende för och respektera ledningen av den organisation man spenderar stor del av sin tid i. Och bör kunna kräva detsamma tillbaka. Just nu känns det skralt på alla plan.

Maria, kollega

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.