Stoppa utlämningar av taiwanesiska medborgare till Kina

Debatt
PUBLICERAD:
Det är rena hyckleriet att då utlämna taiwanesiska medborgare till Kina då det är tydligt att spanska myndigheter inte har förtroende för det kinesiska rättsystemet, skriver Daniel Liao.
Foto: Taipei Mission in Sweden
Vi markerar tydligt mot de taiwanesiska medborgarnas påstådda brottsliga handlingar samt beklagar att de utnyttjat sitt taiwanesiska pass för att kunna resa visumfritt till ett annat land, men de är likväl berättigade till en rättvis rättegång, skriver Daniel Liao.

I december 2016 arresterade spanska myndigheter 219 taiwanesiska medborgare misstänkta för att vara inblandade i telefonbedrägerier i vilka kinesiska medborgare varit offer. Efter att tidigare har utlämnat 40 och 60 brottsmisstänka taiwanesiska medborgare till Kina, beslutade Spanien den 6 juni att utlämna ytterligare 94 misstänkta taiwanesiska medborgare.

Spanien sänder på det här sättet helt fel signaler till Kina, särskilt med tanke på det stora folkliga motståndet i Hong Kong nyligen mot ett lagförslag som möjliggör att medborgare i Hong Kong samt utlänningar ska kunna utlämnas till Kina. Beslutet togs dessutom i nära anslutning till det symboliskt laddade datumet 4 juni – då massakern på Himmelska fridens torg ägde rum för trettio år sedan.

Vi markerar tydligt mot de taiwanesiska medborgarnas påstådda brottsliga handlingar samt beklagar att de utnyttjat sitt taiwanesiska pass för att kunna resa visumfritt till ett annat land, men de är likväl berättigade till en rättvis rättegång. Det är deras grundläggande rättighet. Sverige utlämnar inte brottsmisstänkta personer till länder som inte kan garantera att de misstänkta inte kommer att utsättas för tortyr eller dödsstraff, vilket strider mot svenska rättsprinciper.

Experter på mänskliga rättigheter vid FN har vädjat till Spanien att stoppa utlämningarna till Kina. De menar att de misstänkta riskerar att utsättas för tortyr och att dömas till straff såsom tvångsarbete eller till och med dödsstraff. Enligt experterna kan vissa av de misstänkta dessutom vara offer för människohandel då flera av dem berättat att de förts till Spanien för att arbeta som turistguider – istället blev de tvingade att ringa bedrägerisamtal till Kina.

Beslutet om utlämningarna till Kina strider dessutom mot Spaniens internationella åtagande om att inte utlämna människor till stater i vilka det finns skäl att tro att de kan komma att utsättas för tortyr. Spaniens agerande är anmärkningsvärt, speciellt med tanke på det spanska utrikesdepartementets uttalande från den 18 januari 2019 i vilket man uttrycker oro för att två arresterade kanadensiska medborgare inte kommer att behandlas på ett rättvist, transparent och opartiskt vis i Kina. Det är rena hyckleriet att då utlämna taiwanesiska medborgare till Kina då det är tydligt att spanska myndigheter inte har förtroende för det kinesiska rättssystemet.

Slutligen vill jag uttrycka min bestörtning över att Spanien genom sitt agerande ignorerar internationella normer och principer samt förbiser de taiwanesiska medborgarnas rättigheter. Vi måste protestera högt och tydligt mot Spaniens agerande för att förhindra att andra länder i EU följer Spaniens exempel och utlämnar misstänkta till Kina. Det enda rätta är att ställa de taiwanesiska brottsmisstänka inför rätta i Spanien och låta dem avtjäna sina straff där. Och att deportera dem tillbaka till sitt ursprungsland, det vill säga Republiken Kina (Taiwan), efter att ha suttit av sin tid.

Daniel Liao

Representant, Taipei Mission in Sweden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.