Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Sveriges roll som föregångsland är överskattad

Publicerad:
Goldmann bortser från att dessa rapporter är politiska ställningstaganden av en politisk organisation, skriver Sigvard Eriksson och Björn Holmström. Foto Jens Dresling/AP
Goldmann bortser från att dessa rapporter är politiska ställningstaganden av en politisk organisation, skriver Sigvard Eriksson och Björn Holmström. Foto Jens Dresling/AP Foto: Jens Dresling/AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi har lärt oss att jordens klimat är under ständig förändring och har så alltid varit. Vad vi ifrågasätter är att de antropogena utsläppen av koldioxid har annat än minimal betydelse, skriver Sigvard Eriksson och Björn Holmström.

Svar till Mattias Goldmann (NWT 1/7).

Vi tackar Mattias Goldmann för hans artiga svar på vårt inlägg den 24 juni. Goldmann och vi har skilda uppfattningar i fråga om vad som driver klimatförändringar. Vi är på goda grunder skeptiska till att växthusgaserna har någon avgörande inverkan på jordens medeltemperatur. Goldmann däremot, är i liket med andra ”alarmister” övertygad om att de mänskliga utsläppen spelar en avgörande roll. Det skulle föra för långt att utveckla den frågan här. Låt oss därför helt enkelt konstatera denna skiljaktighet som ett faktum.

Goldmann håller med om att vad vi gör i Sverige med våra 0,15 procent av världens utsläpp inte har någon faktisk betydelse. Istället framhåller han ”att ta täten är lönsamt”. Risken är stor att man vänder sig till någon annan för att få klimatmässig inspiration och göra gröna affärer.” Det är tydligt att klimatfrågan inte enbart är vad den borde vara, det vill säga grundad på vetenskap.

Vi ifrågasätter inte alls, som Goldmann påstår, att klimatförändringar överhuvudtaget sker. Tvärtemot, vi har lärt oss att jordens klimat är under ständig förändring och har så alltid varit. Vad vi ifrågasätter är att de antropogena utsläppen av koldioxid har annat än minimal betydelse. Låt vara att IPCC i sina sammanfattande rapporter slår fast att den stigande halten av atmosfärisk koldioxid beror på våra utsläpp och att det är detta som ligger bakom den globala uppvärmningen med 1 grad sedan slutet av 1800-talet.

Goldmann bortser från att dessa rapporter är politiska ställningstaganden av en politisk organisation. Om man går till de bakomliggande vetenskapliga rapporterna visar sig en betydligt mer nyanserad bild av det vetenskapliga kunskapsläget.

Vår ambition är att genom debattinlägg som detta och det som Goldmann replikerar på visa på den förljugenhet som präglar den massmediala rapporteringen i klimatfrågan. Nyhetskonsumenter som inte valt att fördjupa sig i frågan förleds tro att vi står inför ett katastrofläge och att vi kan påverka detta med klimatpolitiska åtgärder.

Läs gärna Gösta Petterssons bok Falskt Alarm. Finns fritt nedladdningsbar på www.falsktalarm.se

Sigvard Eriksson

Björn Holmström

Fria debattörer

Artikeltaggar

DebattIPCCKlimatMattias Goldmann