Hoppa till huvudinnehållet

Undvik trafikkaos – effektivisera vägbyggen

Publicerad:
Entreprenörens villkor styr. Detta kan pågå i flera veckor, ibland även hela månader, utan att något arbete syns på en vägarbetsplats, skriver Johan Hallenborg.
Entreprenörens villkor styr. Detta kan pågå i flera veckor, ibland även hela månader, utan att något arbete syns på en vägarbetsplats, skriver Johan Hallenborg. Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vad vi inte tycker skulle vara nödvändigt är att arbetet ofta drar ut på tiden utan att verksamhet pågår på platsen, skriver Johan Hallenborg.

Underhåll och nybyggnation av vägnätet är viktigt för hela trafiksystemet ska fungera. Båda verksamheterna skapar bättre förutsättningar för transporter av människor och gods. Detta är en av de viktigaste förutsättningarna för Sverige och vårt lands konkurrenskraft.

Ett mycket viktigt moment i arbetet på och med våra vägar är att det sker på ett effektivt och säkert sätt. Under många år har Kungliga Automobil Klubben (KAK) observerat och kommenterat det förhållande att många arbeten drar ut på tiden. Flertalet vägarbeten görs med begränsningar i form av reduktion av hastighet och framkomlighet. Vi har naturligtvis full förståelse för dessa skyddsåtgärder för vägarbetare och trafikanter under den tid arbetet pågår.

Vad vi inte tycker skulle vara nödvändigt är att arbetet ofta drar ut på tiden utan att verksamhet pågår på platsen. I denna uppfattning är vi inte ensamma. Enligt en Skop-undersökning som KAK låtit göra anser 78 procent av svenskarna att kommunerna skulle kunna göra mer för att underlätta framkomligheten under byggprojekt.

Det ger intryck av att stordriftförutsättningar gäller även vid mindre arbeten. Viss utrustning med stora maskiner blir till exempel inte tillgänglig när ett tidigare förarbete är klart. Entreprenörens villkor styr. Detta kan pågå i flera veckor, ibland även hela månader, utan att något arbete syns på en vägarbetsplats. Detta leder ibland till ett felaktigt och lagvidrigt risktagande av trafikanter. Detta kan inte försvaras men, i vissa lägen, förklaras.

Beteendet kan undvikas genom att arbetet utförs i ett sammanhållet och synligt flöde med begränsad hastighet och framkomlighet under kortare tid. Detta tror vi gynnar säkerheten för vägarbetarna och andra trafikanter. En eventuell extrakostnad får vägas mot följderna av trafikolyckor. Denna kostnad kan eventuellt reduceras genom tillgång även till lättrörliga, mindre maskiner etc. Beställaren får också har krav!

Inför semestertiden borde ansvariga myndigheter se till att minska olycksriskerna genom bättre anpassning av avtalen med entreprenörerna så att även mindre uppdrag kan genomföras på kortare tid!

Johan Hallenborg

Expertrådet, Kungliga Automobil Klubben (KAK)

Artikeltaggar

BilDebattInfrastrukturKAKVägar