S budgetförslag Karlstad – hälsa, glädje och gemenskap

Debatt
PUBLICERAD:
Efter åtta år av blågrönt styre dyker kommunen i rankingar kring företagsklimatet. Vi föreslår ett årligt handslag med näringslivet och har uppdaterat våra 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat, skriver Linda Larsson med flera.

Vårt budgetförslag för 2020-2022 bygger på klassiska socialdemokratiska värderingar om jämlikhet och välfärd. Men vi vill även lyfta fram det som utgör livskvalitet och god hälsa i vardagen. Att Socialdemokraterna är bäst på välfärd ska det inte råda några tvivel om. För oss är det självklart att resurserna fördelas efter behov. Vi alla är olika och har olika förutsättningar, både ekonomiskt och socialt.

När vi fördelar våra gemensamma skattemedel prioriterar vi vård, skola och omsorg. Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar. Problemen måste upptäckas tidigare. Därför avsätter vi medel för förstärkt elevhälsa och till barn och elever i behov av särskilt stöd. Att delta i kulturaktiviteter ökar inlärningsförmågan. Det får inte vara en ekonomisk fråga att delta i sådana aktiviteter. Kulturskolan ska vara avgiftsfri!

En välfungerande gymnasieskola är viktigt för Karlstads konkurrenskraft, kompetensförsörjning och möjligheten för unga vuxna att få sitt första jobb. Vi avsätter mer än styret till gymnasieskolan så att fler ska ta gymnasieexamen. Vi avsätter medel för praktikplatssamordning i särskolans estetprogram. Att avveckla gymnasiesärskolans estetiska program är ett politiskt misstag av styret.

Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar. Problemen måste upptäckas tidigare. Därför avsätter vi medel för förstärkt elevhälsa och till barn och elever i behov av särskilt stöd, skriver Linda Larsson (bilden) med flera.
Foto: Fredrik Karlsson

Alla jobb är viktiga jobb. Vi vill se fler statliga arbetstillfällen, fler anställda i välfärden och fler som startar företag. Efter åtta år av blågrönt styre dyker kommunen i rankingar kring företagsklimatet. Vi föreslår ett årligt handslag med näringslivet och har uppdaterat våra 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat. Vi vill även att alla människor får möjlighet att arbeta 100 procent av sin förmåga. Därför ska alla kommunala förvaltningar och bolag bidra med anställningar i samverkan med arbetsförmedlingen.

Hälsa, glädje och gemenskap är ledord i vårt budgetförslag. Därför satsar vi på den samlokaliserade verksamheten på Kronoparken och på 4H-gården, som kan utvecklas till ännu viktigare mötesplatser. Vi vill även se fria medel till fritidsaktiviteter i områden utan fritidsgård och förstärka biblioteksverksamheten.

Vi vill se ett allaktivitetshus i Skåre för idrott, kultur och föreningsliv.

Vi prioriterar Stockfallets skola med den nya gymnastikhallen, så att Karlstad kan erbjuda ett mer komplett utbud av gymnastik och cheerleading. En viktig jämställdhetsfråga.

Vi blir alltfler äldre och det behövs mer resurser till vård och omsorg under lång tid framåt. Därför avsätter vi mer medel än styret för förstärkt bemanning, digital fixarservice, ökad personalkontinuitet i hemtjänsten och ökade LSS-kostnader.

Vi vill pröva nya metoder för uppsökande verksamhet till äldre som lider av ofrivillig ensamhet, gärna i samarbete med pensionärsorganisationer.

Klimatet är viktigt för alla. Vi vill stimulera miljönämnden att utveckla sitt strategiska miljö- och klimatarbete och höja ambitionen avseende uppföljningen av målen. Hela Karlstad ska leva. Vi avsätter 7 miljoner kronor för lokal utveckling i dialog med medborgare och föreningsliv med 1 miljon vardera i sju olika områden.

Tillsammans utvecklar vi framtidens Karlstad!

Linda Larsson (S)

Oppositionsråd

Anders Tallgren (S)

Oppositionsråd

Anna Dahlén Gauffin (S)

Förste vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden

Christian Norlin (S)

Förste vice ordförande, arbetsmarknads- och socialnämnden

Sofia Magnusson (S)

Förste vice ordförande, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Lina Larhult (S)

Förste vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden

Håkan Holm Alteblad (S)

Förste vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden

Maria Rydberg (S)

Förste vice ordförande, miljönämnden

Maria Wågemo (S)

Förste vice ordförande, vård- och omsorgsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.