Mer valfrihet inom den dagliga verksamheten i Karlstad

Debatt
PUBLICERAD:
Tack vare att Karlstads kommun har en mycket god daglig verksamhet i dag så är vi trygga i att de privata alternativen måste erbjuda likvärdiga eller bättre verksamheter för att bli attraktiva val, skriver Christian Holm Barenfeld med flera.
Foto: Mikael Lindblom
På så vis kommer vi möjliggöra ett ökat utbud av platser inom den dagliga verksamheten för att möta ett ökat söktryck och att nya idéer samt inriktningar ges tillfälle att etablera, skriver Christian Holm Barenfeld med flera.

Att personer med funktionsnedsättningar, som omfattas av ”Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade” (LSS), har bra daglig verksamhet är viktigt för inkludering i samhället och för att de personer som berörs ska kunna erbjudas en meningsfull vardag.

Daglig verksamhet är en insats som personer som har varaktiga funktionsnedsättningar har rätt till om man omfattas av ”Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade” (LSS). Tanken med denna lagstiftning är att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna ha möjligheten till sysselsättning och leva ett liv på likvärdigt sätt som alla andra. Det kan handla om allt ifrån att hjälpa företag med vardagssysslor till att skapa konst och olika hantverk. Bredden av verksamheter är stor och anpassad efter personernas olika funktionshinder och dess omfattning.

I Karlstad har vi en välfungerande daglig verksamhet, där inte minst de delar som kan ses i tv-programmet ”Lerins Lärlingar” har blivit välkända såväl som mycket uppskattade. Den dagliga verksamheten innehåller dock så mycket mer och det finns en stor bredd av olika aktiviteter. Här om dagen bjöd till exempel en annan del av den dagliga verksamheten in till allsång i ett fullsatt Mariebergsskogen. Vi är stolta över de dagliga verksamheterna och ser hur människor växer i sina talanger och intressen.

Behovet av och efterfrågan på dagliga verksamheter är stor och antalet deltagare i ett växande Karlstad är ständigt ökande. Nu öppnar vi därför upp för att utveckla och utöka den dagliga verksamheten för berörda personer genom att införa Lagen om valfrihetssystem (Lov). Det innebär att även andra utförare än kommunen erbjuds att starta dagliga verksamheter. På så vis kommer vi möjliggöra ett ökat utbud av platser inom den dagliga verksamheten för att möta ett ökat söktryck och att nya idéer samt inriktningar ges tillfälle att etableras. De Karlstadsbor som berörs kommer således ges möjlighet att, utöver kommunens egna verksamheter, även kunna välja utövare i privat regi och få en ännu bättre bredd i verksamheten.

Tack vare att Karlstads kommun har en mycket god daglig verksamhet i dag så är vi trygga i att de privata alternativen måste erbjuda likvärdiga eller bättre verksamheter för att bli attraktiva val. På så vis möjliggörs större valfrihet och ett större utbud av kvalitativa aktörer. Vår förhoppning är att detta också kan öppna möjligheter för exempelvis mindre lokala aktörer att komplettera den dagliga verksamheten.

Denna förbättring är extra viktig när vi nu ser att behovet av LSS ökar och det skulle kunna innebära fler jobb i närområdet och goda spiraler för hela vår kommun. 2018 kom Karlstad på andra plats som bästa LSS-kommun i Sverige och detta är en del i vårt arbete för att fortsätta utvecklas. Faktum är att hela 32 kommuner redan har infört Lov i den dagliga verksamheten och att det är vanligt att större kommuner har delar av den dagliga verksamheten i alternativ regi.

De som inte vill eller kan göra ett aktivt val kommer fortsatt vara aktiva inom Karlstads kommuns egen verksamhet – där råder det också stor valfrihet utifrån olika intressen. På så vis ser vi till att alla får det stöd som just de behöver, samtidigt som vi i det blågröna styret ger mer valfrihet till alla. Vår ambition är att Karlstad ska vara bäst i landet också inom daglig verksamhet.

För det blågröna styret i vård- och omsorgsnämnden i Karlstad

Christian Holm Barenfeld (M)

Ordförande

Sara Kihlström (KD)

Andre vice ordförande

Anita Hall (C)

Robert Halvarsson (MP)

Eva Wikström Hallonstén (L)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.