Landsbygden måste få förmånligare regler för reseavdrag

Debatt
PUBLICERAD:
På landsbygden är bilen för många den enda rimliga möjligheten att ta sig till arbete och service, skriver Gösta Frödin.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Med dagens regelverk ger reseavdraget dålig kompensation för de höga resekostnaderna på landsbygden. Istället gynnas storstadsbor, skriver Gösta Frödin.

Liberalernas viktigaste mål för vårt politiska arbete i Värmland formulerade vi i valrörelsen 2018 som att: ”Hela Värmland ska leva”. För att skapa bättre förutsättningar för att bo och verka på landsbygden krävs ett stort antal åtgärder men tyvärr går utvecklingen just nu åt fel håll.

En viktig faktor är att det måste finnas rimliga förutsättningar att dagligen ta sig till arbete, butiker och annan service. Ett begränsat antal landsbygdsbor kan nyttja kollektivtrafik, men de flesta är helt beroende av bilen. Med dagens regelverk ger reseavdraget dålig kompensation för de höga resekostnaderna på landsbygden. Istället gynnas storstadsbor, och alldeles särskilt höginkomsttagare. Dessutom är skattefusket med dagens reseavdrag stort.

I Liberalernas centrala valprogram kräver vi att reseavdraget i högre grad ska gynna landsbygden. Detta var också en viktig punkt i vårt lokala valprogram.

Om ett par veckor lägger den statligt tillsatta Reseavdragskommittén fram sina förslag. Direktiven anger att förslagen ska gynna resor med låga utsläpp, underlätta för att man ska kunna bo och verka i hela landet, bidra till regionförstoring, minska möjligheten till skattefusk och göra avdraget lättare att kontrollera och tillämpa. Inför detta har föreningen Svensk kollektivtrafik lagt fram ett förslag som uppfyller dessa krav. Jag menar att förslagen är helt i linje med Liberalernas krav på att reseavdraget i högre grad ska gynna landsbygden. Förslag i den här riktningen måste genomföras.

Svensk kollektivtrafik föreslår att kravet att tidsvinsten för att få göra reseavdrag för bilresa ska vara minst 2 timmar tas bort. Det ersätts av att avståndet mellan hem och arbetsplats ska vara minst 25 kilometer. Dagens reseavdrag på 18,50 kronor per mil ersätts av en skattereduktion med 6 kronor per mil, vilket ger samma effekt för normalinkomsttagaren, men överkompenserar inte höginkomsttagaren, vilket dagens regelverk gör. Möjligheten till skattefusk minskar också kraftigt.

Landsbygdsbor med bristande kollektivtrafik föreslås få en större skattereduktion och sänkt avståndsgräns. Svensk kollektivtrafik föreslår 7 kronor (vilket motsvarar 21,50 i reseavdrag) respektive 20 kilometer. Personer med elbilar eller som jobbar hemifrån ibland kan bli ”övekompenserade” men den positiva effekten är att detta bidrar till minskade klimatutsläpp.

Det som är intressant med Svensk kollektivtrafiks förslag är att det visar på en möjlighet att tydligt gynna landsbygdsbors bilresor framför storstadsbors. I städer finns oftast en väl utbyggd kollektivtrafik som alternativ till den egna bilen. På landsbygden är bilen för många den enda rimliga möjligheten att ta sig till arbete och service.

Siffrorna kan naturligtvis varieras, men principerna i förslaget känns riktiga. För min del tycker jag till exempel att förslagen på skattereduktion för de som har bristande kollektivtrafik ligger i underkant. För att ge ett trovärdigt innehåll till Liberalernas valslogan att ”Hela Värmland ska leva” krävs kraftfulla åtgärder, inte minst när det gäller stödet till den för många landsbygdsbor nödvändiga bilen.

Gösta Frödin (L)

Gruppledare i Arvika och ledamot i regionfullmäktige

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

REKOMMENDERAT FÖR DIG