Vems ärenden går Karlstads kommuns politiker och tjänstemän?

Debatt
PUBLICERAD:
[Erik Nilsson, bilden] höll med om att byggnadens höjd inte harmoniserar med omgivningen (kriteriet för byggnation). Men det var glömt senare vid stadsbyggnadsnämndens möte, skriver Uno Söderström.
Foto: Joachim Lagercrantz
Inte på något sätt har kommunens politiker eller tjänstemän tagit hänsyn till oss kringboende. Här är det entreprenörerna som är i första rummet, skriver Uno Söderström.

När kommunen kallade till förberedande samråd angående detaljplanen för Träffen 1 (Valles kiosk på Norrstrand) så presenterades för oss att kriteriet för byggnationen var ”fastigheten ska harmonisera med omkring liggande byggnader och särskild hänsyn ska tas till områdets karaktär”. Detta hade vi inget emot. Men konstigt nog presenterads en 4-5 våningsbyggnad som skulle harmonisera med villaområdet. Det protesterade vi emot, liksom de få parkeringsplatserna.

På det ”samråd” kommunen sedan kallade till utlovades att man definitivt skulle lyssna till de synpunkter som gavs. Här presenteras ett femvåningshus med indragen takvåning, d v s ett sexvånings höghus med 30 lägenheter samt 0,4 p-platser per lägenhet. Detta ihop med klart avvikande uppgifter om hushöjder som inte stämde, mark- och nivåskillnader för omgivning med mera.

Vi ifrågasatte hela materialet och gjorda trafik- och bullermätningar. Materialet var framtaget av byggherren, behöver jag säga mer? Planchef Jonas Zetterberg garanterade att materialet var OK samt kommenterade med ”vi ser det som ett spännande test. Vi bedömer att stadsbilden inte kommer att ha någon påverkan på långt håll. Stadsbilden kommer att påverkas mest lokalt i närmiljön”. Ja, det var ju det vi protesterade emot.

Ny trafikmätning gjordes, mycket provocerande, mellan skolslut och midsommar då ingen skoltrafik finns. Stadsarkitekten gick ut i tidningen och ville ha en dialog med invånarna angående byggnationen i Karlstad. Vi tillskrev honom och frågade om hur han ser på ett höghus i villaområdet. Det var sex enkla och tydliga frågor. Om man är vänlig så kan man kalla svaret för snömos och floskler. Inte en fråga fick vi svar på. Så mycket för den dialogen.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Nilsson (KD) besökte vår grupp, vilket uppskattades. Vi föredrog alla konstigheter som tjänstemännen lagt fram. Han höll med om att byggnadens höjd inte harmoniserar med omgivningen (kriteriet för byggnation). Men det var glömt senare vid stadsbyggnadsnämndens möte. När modellen visades på biblioteket kunde man konstatera att modellens höghus hade tappat 6 meter. Det visade ett hus på cirka 14 meter istället för 20 meter. Efter att det påpekats i en insändare togs modellen bort.

I en artikel i NWT (2/1 2019) angående arkitektur och byggande i Karlstad är Erik Nilsson intervjuad. Det finns kritik mot att det byggs för högt, och att det finns för lite parkeringar. ”Det vore konstigt om inte folk hade åsikter. De är viktiga och självklart ska vi visa hänsyn till kringliggande bostäder när någonting nytt byggs”, säger Nilsson.

Vi kontaktade de politiker i stadsbyggnadsnämnden vilkas parti vi röstat på i valet. Det är sorgligt att behöva nämna det men räddare personer får man leta efter. Av de vi fick tag på via telefon visste de inte hur fort de skulle avsluta samtalet utan att ha sagt något. De vi inte fick tag på mejlade vi och frågade om deras inställning. Ingen kom tillbaka med något svar. Karlstads kommunchef säger att tjänstemännen ska tjäna Karlstads invånare. Inte på något sätt har kommunens politiker eller tjänstemän tagit hänsyn till oss kringboende. Här är det entreprenörerna som är i första rummet. Inga av våra synpunkter har beaktats, faktiskt inte en enda.

Är det så här vi vill att Karlstad ska skötas av oss betalda politiker och tjänstemän?

Uno Söderström

Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.